Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Äntligen helt på svenska!
Dela

Äntligen helt på svenska!

Efter Bibeln är de fem böckerna i serien ”det stora hoppets historia” något av ett signum för adventister världen över. De skrevs av Ellen White under 1800-talets sista årtionden in på 1900-talets första och har sedan dess bidragit till att väcka adventisternas nyfikenhet på Bibelns profetiska budskap och format deras självbild och världsbild. Nu finns för första gången seriens alla fem delar på svenska!

Att serien nu för första gången finns på svenska kanske överraskar någon! Den första boken The Great Controversy (1888) översattes till svenska redan 1895 och blev Den stora striden. Den boken skulle komma att bli avslutningen på serien. Den inledande boken, Patriarchs and Prophets (1890), kom ut som Patriarker och profeter på svenska 1910. 1898 kom The Desire of Ages, den centrala boken om Jesus liv och undervisning som gavs ut som Tidsåldrarnas längtan på svenska i en förkortad version 1944. Anledningen till att den boken kom så sent på svenska var att författarinnan redan 1888 hade skrivit ett tidigt manus av boken särskilt ämnad för Sverige och som kom ut under titeln Kristi lefnad (1888) på svenska. 1911 publicerades näst sista boken i serien, The Acts of the Apostles, som kom på svenska i USA, Apostlagärningarna (1911). De tre sista böckerna i serien återutgavs på svenska under 1970-talet som Vändpunkten, Löftestiden och Konfrontationen i översättning av Eric Söderberg. Men den andra boken i serien, Prophets and Kings (1917), kom aldrig på svenska, trots att det sägs att Erik Söderberg även ska ha översatt den.

Även om Ellen White skrev dessa böcker under senare delen av sitt liv, hade hon redan behandlat dess teman i tusentals artiklar och ett antal böcker sedan 1858 då hon fick en profetisk syn som gav namn till den avslutande boken, The Great Controversy. Synen handlade om Guds frälsande gärning genom hela historien, med fokus på den sista tiden innan Jesus återkomst. Detta blev ett centralt tema i allt som Ellen White skrev och förkunnade.

Man kan sammanfatta serien som en kommentar på hela den bibliska historien, från skapelsen till Jesus andra ankomst. Ett viktigt fokus ligger på hur kampen mellan gott och ont, Gud och Satan, påverkat historien och Guds folk. Men ett minst lika starkt fokus är det eviga hoppet om att Guds kärlek trots den svåra kampen alltid segrar. De sista textraderna i bokserien lyder: ”Den stora striden är slut. Synd och syndare finns inte längre. Hela världsalltet är rent. Samstämmighet och glädje går som pulsslag genom hela den väldiga skapelsen. Från honom som skapade allt flyter liv, ljus och glädje ut genom världsalltets oändliga rymder. Allting, från minsta atom till den största värld, organisk eller oorganisk, förkunnar i fullkomlig skönhet och glädje att Gud är kärlek” (Från mörker till ljus, s. 583).

För några år sedan gjorde samfundets tyskspråkiga förlag en mycket uppskattad nyutgåva av hela serien, där alla böcker fick nya namn och ett värdefullt extramaterial i form av kartor, diagram, uppslagsord och historisk bakgrund. Skandinaviska Bokförlaget inledde ett samarbete för att ge ut böckerna på modern svenska. När redaktör Erik Söderberg översatte Vändpunkten (1977), Löftestiden (1978), och Konfrontationen (1976) gjorde han ett mycket bra översättningsarbete. Vi ville förvalta detta på ett bra sätt så det bestämdes att endast göra en språklig revision för att modernisera språket och få in en modernare bibelöversättning. Dock fördröjdes projektet av att Svenska Folkbibeln, vars text skulle passa bäst, samtidigt höll på att revideras för en nyutgåva 2015. Så Från mörker till ljus (The Great Controversy) kom ut först 2016. År 2018 kom Messias (The Desire of Ages) och 2019 Genom vatten och eld (The Acts of the Apostles).

Så innan året 2020 är slut, avslutar vi projektet med de två inledande böckerna i serien: Det var mycket gott (Patriarchs and Prophets) och Från makt till maktlöshet (Prophets and Kings) som vi tidigare påpekat har premiär på svenska. Den översattes för några år sedan av Lilian Kärlin som tyvärr gick bort för ett år sedan och inte hann se den i tryck. Boken på originalspråket kom träffande nog ut också den ett år efter författaren Ellen Whites död. Hon hade av och till under tio års tid skrivit manuset som handlade om tidsperioden mellan Salomo och Jesus. Två år innan hennes död var boken i princip klar, förutom de två sista kapitlen som hennes sekreterare samlade ihop av texter som Ellen hade skrivit i andra sammanhang.

Redaktör och pastor Per Bolling har gjort ett fantastiskt arbete med att redigera alla dessa böcker för att ge dem en gemensam språkdräkt. Alla böckerna i serien innehåller också mycket fint extramaterial som förklarar den historiska tid som beskrivs i böckerna.

Vi hoppas att alla fem böcker ska bli till stor välsignelse för många. Böckerna är fulla av andliga och profetiska insikter och ger lust att läsa och förstå Bibeln bättre.

Så här veckorna innan jul så rekommenderar vi gärna dessa fem böcker som julklapp! Beställningar måste göras senast den 15 december för att nå fram i tid.

Rainer Refsbäck missionssekreterare
och ansvarig för Ellen Whites skrifter på svenska

 

Med anledning av att vi ofta får frågor om vilka av Ellen Whites böcker som finns på svenska så listas de här nedan. Svensk titel i fet stil finns tillgänglig i tryck från Skandinaviska Bokförlaget. De flesta av övriga svenska titlar finns tillgängliga elektroniskt på egwwritings.org. fk = förkortad utgåva

Originaltitel

Svensk titel

Utgiven på svenska

Acts of the Apostles, The (1911)

Apostlagärningarna (fk)
Löftestiden
Genom vatten och eld

1911
1978
2019

Christ Our Saviour

Kristus vår Frälsare

1902

Christ’s Object Lessons (1900)

Kristi liknelser
Såningsmannen

1902
2000

Colporteur Evangelist, The

Kolportörevangelisten

1922

Testimonies on Sabbath School Work (1900)

Vittnesbörd för sabbatsskollärare

1926

Desire of Ages, The (1890)

Kristi Lefnad
Tidsåldrarnas längtan (förkortn)
Vändpunkten
Messias

1888
1944
1977
2018

Early Writings (Experiences and Views and Spiritual Gifts) (1851, 1854, 1882)

Erfarenheter och syner
Andliga gåvor
Adventbudskapet

1851
1858
1922

Education (1903)

Vägen till mognad

1995

Great Controversy, The (1888, 1911)

Den stora striden
Seklernas kamp (förkortn)
Konfrontationen
Den stora striden
Det stora hoppet (förkortn)
Från mörker till ljus

1895
1952
1976
1990
2013
2016

Life at its Best

När livet är som bäst

1966

Messages to Young People (1930)

Budskap till de unga

1937

Ministry of Healing, The (1905)

I den store läkarens fotspår
När livet är som bäst (fk)
Hälsa för hela människan

1910
1966
2002, 2012

Patriarchs and Prophets (1890)

Patriarker och profeter
Det var mycket gott

1910
2020

Prophets and Kings (1917)

Från makt till maktlöshet

2020

Steps to Christ (1892)

Vägen till Kristus
Vägen till Kristus
Vägen till Kristus

1893, 1934
1977
2007, 2017

Sufferings of Christ, The

Kristi Lidanden

1941

Testimonies to the Church vols. II, III, IV, V, VI, VII and Gospel Workers (1855—1909, 1892)

Vittnesbörd för församlingen

1905

Testimony Treasure I (1949)

Vägledning för församlingen I

1974

Testimony Treasure II (1949)

Vägledning för församlingen II

1973

Testimony Treasure III (1949)

Vägledning för församlingen III

1975

Thoughts From the Mount of Blessing (1896)

Jesu bergspredikan
Gyllene länkar
Men jag säger…

1921, 1934
1964
1982

Adventist Home, The (1952)

När hemmet är som bäst

1973