Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Angus Jones och Adventistsamfundet

Adventistsamfundet i Nordamerika har med anledning av medieuppståndelsen kring Angus Jones omvändelse kommit med ett uttalande. Eftersom hans omvändelse rönt uppmärksamhet också i svenska medier publicerar vi uttalandet även här.

Angus Jones, skådespelare i tv-serien "2 1/2 män", blev medlem i en adventistförsamling i San Fernando Valley i juni 2012. Den 8 oktober intervjuades han i ett tv-program som heter "Turning Point" som produceras av Adventistsamfundet. I programmet berättar han om sin resa till tro. Intervjun kommer att sändas på Hope Channel fredagen den 30 november. Just nu kan en version av programmet ses på internet på The Adventist Channel.

"Vi är glada att Angus har gått med i Adventistsamfundets troendegemenskap och att han har funnit en plats där han känner sig tillfreds att tillbe och växa i tro", säger George Johnson, kommunikationsansvarig i samfundets nordamerikanska region. "Nyligen har Angus uttalat sig om sin andliga resa och uttryckt sina åsikter om tv-serien '2 1/2 män'. Dessa uttalanden är personliga och återspeglar hans egen uppfattning som ändrats under den andliga resa han gjort. Vi välkomnar honom med öppna armar i den världsvida adventistfamiljen och är glada för den beslutsamhet för Gud som han visade genom sitt dop i sin församling."

Många frågor har riktats till samfundet angående intervjun i The Forerunner Chronicle. Vi kan inte ge någon information eftersom Forerunner Chronicle inte är en verksamhet som drivs av Adventistsamfundet och dess producent är inte heller pastor i Adventistsamfundet.

Adventistsamfundet är ett protestantiskt trossamfund med ungefär 17 miljoner medlemmar världen över i 209 länder, varav 1,1 miljoner medlemmar bor i Nordamerika. Adventistsamfundet uppmuntrar människor att utveckla sina sinnen genom utbildning, sin fysiska tillvaro genom en hälsosam livsstil och sin andliga kontakt med Gud genom personligt bibelstudium. Samfundet försöker också bidra positivt till människors tillvaro genom att tjäna samhället där vi bor och bistå i katastrofer och utveckling i världen.

NAD NewsPoints / Rainer Refsbäck