Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

AdventLiv framöver

Du kanske har saknat AdventLiv i ett par veckor, men nu till helgen ska de flesta få AdventLiv i brevlådan.

Normalt sett brukar AdventLiv ramla ner i brevlådan inför den första sabbaten i månaden, 10 månader om året.

Men nu i juni och åtminstone ett år framöver så kommer AdventLiv att hamna i din brevlåda i mitten på följande månader: juni (sommarnumret), augusti, oktober och december. Man kan säga att två nummer uteblir under perioden juni till december. Under våren 2025 kommer AdventLiv ut i mitten av februari, början av april och juni och mitten av augusti. Sedan hoppas vi att återigen kunna publicera som vanligt.

Bakgrunden till förändringen är att vår redaktör Liane Edlund har tagit tjänstledigt för studier det kommande läsåret med början i augusti. Pastor Karin Rudholm kommer att gå in som vikarie, men kan inte täcka in hela tjänsten som krävs för att göra tidningen. Hon kommer också att få hjälp av vår formgivare Frida Pascal-Röhken med att koordinera arbetet så hon får fokusera på innehållet.

Vi önskar Karin välkommen och lycka till i redaktionsarbetet med AdventLiv och Frida som varit med och skapat AdventLiv lycka till i en något annorlunda roll. Vi önskar också Liane lycka till med studierna!

Rainer Refsbäck ansvarig utgivare

För dig som tänkt få något publicerat i AdventLiv det kommande läsåret gäller följande materialdagar: 19 augusti (oktober/november), 21 oktober (december/januari 2025), 4 december (februari/mars), 10 februari 2025 (april/maj), 7 april 2025 (juni/juli) och 12 maj 2025 (augusti/september). All korrespondens med redaktionen ska ske via adventliv@adventist.se.