Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Adventkyrkan i Stockholm öppen för hemlösa
Dela

Adventkyrkan i Stockholm öppen för hemlösa

Under senare tid har situationen för Stockholms hemlösa pensionärer uppmärksammats i flera medier. I det sammanhanget gjorde tidningen Expressen ett reportage om några lyckade exempel på stöd och hjälp till hemlösa pensionärer. Och platsen för detta blev Adventkyrkan i Stockholm.

Två nätter i veckan öppnas dörrarna till lokalen 20FEM:an i Adventkyrkans bottenvåning för Stockholms äldre hemlösa. Från kl 20.00 till midnatt är det organisationen "Vid din sida" som ansvarar för den del av arbetet som handlar om att ge besökarna mat och kläder. "Vid din sidas" vision är att alla äldre hemlösa i Stockholm ska få tillgång till de grundläggande värdighetsgrunderna: rena kläder, mat i magen och på sikt en säng att sova i om natten.

En av Adventkyrkans medlemmar, Lise-Lotte Bremer, ansvarar för Adventkyrkans del i samarbetet som samordnare för verksamheten i 20FEM:an sedan 1 april.

– Två kvällar i veckan får äldre och pensionerade hemlösa komma in i 20FEM:ans lokaler på gatuplan i Adventkyrkan för att få lagad mat, sköta sin hygien på toaletten, få kläder, titta på TV, vila och umgås, berättar Lise-Lotte. Senare på kvällen, när natten tar vid, stannar de flesta hemlösa kvar på nattcafé/värmestuga fram till kl 05.00 på morgonen då T-Centralen öppnar igen efter att de haft nattstängt.

Se det korta reportaget som spelades in i Adventkyrkans lokaler av ExpressenTV här (extern länk) om några av de hemlösa äldre som haft glädje av att få komma till Adventkyrkans nattcafé.

Det är Adventkyrkan som ansvarar för nattcafét/värmestugan med Lise-Lotte som ansvarig och ytterligare några frivilliga. Verksamheten har sin grund i det arbete som påbörjades för ett par år sedan med social och kontaktskapande verksamhet i 20FEM:an som hade stöd från Generalkonferensens satsning på storstadsevangelisation ("Mission to the Cities"). Tommy Björn, som då samordnade verksamheten i 20FEM:an, och Lise-Lotte är angelägna om att kyrkans lokaler ska användas hela tiden och inte bara några timmar på sabbaten och av bara medlemmar.

–  Tommy Björn och jag ber och hoppas att församlingens lokaler ska komma människor till kristlig nytta 365 dagar om året, dygnet runt – inte bara på sabbaten, säger Lise-Lotte.

Lise-Lotte som varit adventist sedan barnsben i fjärde generation har en gedigen bakgrund i socialt arbete. Med sjuksköterskeutbildning i grunden och arbete som socialarbetare har hon tagit en högskoleexamen som diakon på senare år. I sin tidigare anställning som diakon i Klara kyrka, som är känd för sitt sociala arbete, kom hon i kontakt med många hemlösa och EU-migranter. Men i januari förra året avslutade hon sin anställning för att få mer tid för ett av familjens fosterbarn med särskilda behov.

– Det ger mig dock möjligheter att just nu göra församlingstjänst i större utsträckning. Jag är mycket glad över min tid i Klara kyrka och förmånen det gav mig att arbeta med de nödställda, tilltufsade och utsatta, avslutar Lise-Lotte.

Rainer Refsbäck