Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Adventistsamfundet vädjar till Ryssland
Dela

Adventistsamfundet vädjar till Ryssland

Adventistsamfundet i Sverige har skickat en vädjan till Ryska Federationens president Vladimir Putin och den ryska politiska ledningen om att upphöra med sina krigshandlingar i Ukraina.

Ledamöter i Adventistsamfundets samfundsstyrelse tog initiativ till en skrivelse riktad till president Putin. Den är en vädjan om att upphöra med krigshandlingarna i Ukraina och att välja en fredlig väg att lösa konflikterna med omvärlden, inte minst grannlandet Ukraina. Det är förmodligen ett slag i luften, men också en handling i tro och hopp om att under kan ske. Men det är också ett sätt att visa solidaritet med de ukrainska och ryska medlemmarna i våra adventistförsamlingar i Sverige. Kriget som pågår i Ukraina drabbar oskyldiga på båda sidor om gränsen, det finns inga vinnare i ett krig.

Du kan läsa innehållet i den korta skrivelsen i PDF:en nedan.

Samfundsstyrelsen fattade beslut om denna skrivelse per capsulam en dryg vecka innan ordinarie sammanträde söndagen den 13 mars.

Rainer Refsbäck missionssekreterare