Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Dela

Adventistkirken i Danmark får nygammal ledare

Thomas Müller som varit Adventistkirkens missionsföreståndare i Danmark de senaste 12 åren har valt att ta på sig uppdraget som skoldirektör för Vejlefjordskolen. In träder istället Bjørn Ottesen fram till unionsmötet 2025.

Efter 17 år i ledningen för Syvende dags Adventistkirken i Danmark (de senaste 12 åren som unionsordförande) meddelade Thomas Müller den 14 mars att han lämnar sin ledarroll för att ta sig an nya utmaningar.

Från och med den 15 maj kommer han att ta på sig ansvaret som skoldirektör för Vejlefjordskolen.

– Det har varit ett fantastiskt privilegium att få leda Adventistsamfundet, säger Thomas. Det har gett mig många vänskaper, erfarenheter och lärdomar som jag värdesätter och tar med mig in i min nya roll.

– Efter mycket övervägande, bön och samtal med mina närmaste har jag beslutat att ta mig an tjänsten på skolan, och jag ser fram emot att ta mig an nya utmaningar och se till att Vejlefjordskolan förblir en viktig plats i utbildningen av barn och ungdomar, fortsätter Thomas, och när han talar om skolans speciella egenskaper anser han att de kristna värderingar som skolan har byggts på sedan starten 1931 "måste levas ut och inte dras över huvudet på barn och ungdomar, utan de måste utsättas för dem i vardagslivet så att de kan göra medvetna val i livet."

– Jag ser mig fortfarande som pastor och ser fram emot att använda mina ledaregenskaper och pastorala gåvor i ett nytt sammanhang, och jag brinner för att göra Vejlefjordskolen till en plats där sunda karaktärer utvecklas.

Björn Ottesen ny missionsföreståndare

Den danska samfundsstyrelsen beslutade att utse pastor Bjørn Ottesen att ta över ledarskapet för Adventistkirken.

Med totalt 40 års erfarenhet är Bjørn Ottesen väl rustad för sin nygamla uppgift. Han har tidigare varit unionsordförande i både Sverige (2001–2007) och Danmark (2007–2012), men har också arbetat som församlingspastor, bibellärare och lärare vid Newbold College (2012–2019), Sjundedags Adventistsamfundets seminarium i England.

– Jag vill ta tillfället i akt att tacka vår avgående ordförande Thomas Müller, som har gjort ett fantastiskt jobb under de senaste 12 åren. Samtidigt genomgår Adventistsamfundet en mycket spännande utveckling, som jag gärna vill vara med om att fortsätta, säger Bjørn Ottesen.

Bjørn Ottesen kommer att fortsätta på sin post fram till Adventistkirkens generalförsamling (unionsmötet) 2025.

Peter Larsen/Rainer Refsbäck