Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

ADRA hjälper översvämningsdrabbade i Pakistan

Kraftiga monsunregn har orsakat svåra översvämningar i stora delar av Pakistan. Värst utsatta är landets nordvästra provinser, som också drabbades svårt av en jordbävning år 2005.

Fler än 1 600 människor har dött och ca 14 miljoner av landets invånare behöver hjälp. Många av de drabbade är människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikten som pågår längs gränsen mellan Pakistan och Afghanistan.


Mer än 290 000 hem kan vara helt eller delvis förstörda. Det är lika många hem som förstördes av jordbävningen i Haiti i början av året. Antalet drabbade växer för varje dag som går.


I de översvämningsdrabbade områdena har stora delar av sjukvården kollapsat. Sjukhus och kliniker har förstörts av vattenmassorna samtidigt som befolkningens behov av vård har ökat kraftigt. Dessutom är det stor risk att människor drabbas av vattenburna sjukdomar som t ex kolera.


ADRA upprättar nu ett antal vårdkliniker i Nowshera-distriktet i nordvästra Pakistan. Klinikerna behandlar de mest vanliga sjukdomarna som människorna i området lider av, som t ex feber, diarré, influensa, malaria, olika hudsjukdomar, infekterade ögon och olika typer av skador. De patienter som är svårt sjuka kommer att sändas till olika sjukhus i området. Personalen som arbetar vid klinikerna kommer från Karachi Adventist Hospital, som är Adventistsamfundets sjukhus i landet, och från andra kristna sjukhus.


För att minska spridningen av olika sjukdomar kommer ADRA att besöka skolorna i området och undervisa barnen om hur de kan undvika att drabbas av vattenburna sjukdomar. Man kommer också att informera befolkningen om hur de själva kan behandla människor som har drabbats av sådana sjukdomar.


ADRA Sverige bidrar med 10 000 dollar till hjälparbetet i Pakistan. Pengarna kommer från ADRA Sveriges katastroffond.


För ytterligare information gå till www.adra.se.