Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

ADRA hjälper flyktingar på båda sidor av gränsen

Hans Klahr, informationsansvarig på ADRA Sverige, berättar i en intervju med Radio Adventkyrkan i Göteborg om vad ADRA Sverige och dess partners i Ukraina och grannländerna i EU gör för att hjälpa de som flyr ut ur det krigshärjade Ukraina.

 

Du kan stödja arbetet på plats i Ukraina och kring gränsen genom att swisha en gåva till ADRA Sverige på 900 7212 (märk betalningen med "Ukraina"). Scanna gärna QR-koden här intill!

Hur kan jag hjälpa flyktingar som kommer till Sverige?

Vi får frågor om vad man ska göra om man vill erbjuda flyktingar att bo hemma eller i någon bostad man har tillgång till.

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för flyktingarna som kommer till Sverige och dit alla som tänker stanna i Sverige längre än 3 månader måste vända sig för att få asyl och de rättigheter man har som flykting. Asylsökande erbjuds ett asylboende, ofta i någon förläggning, som Migrationsverket ordnar själva eller genom kommunerna. Om du vill öppna ditt hem för asylsökande flyktingar från Ukraina kan kontakt med kommunen vara ett första steg, för att se hur flyktingmottagandet är organiserat där du bor. Sök information på din kommuns hemsida!

När detta skrivs är det inte många kommuner som ännu satt igång samordningen av sitt flyktingmottagande, vilket sker först när Migrationsverkets förläggningar börjar bli fulla och man ber kommunerna om hjälp (se Migrationsverkets statusuppdateringar här). Enligt Migrationsverket har inte de stora flyktingströmmarna nått Sverige ännu, de flesta ukrainare som sökt asyl hittills har redan befunnit sig på besök i landet hos släkt och vänner.

Det finns också ideella och lokala organisationer på många platser i Sverige som redan jobbar med hjälp till Ukraina eller med flyktingsituationen med erfarenheter sedan flyktingvågen 2015. På sociala medier kan man hitta lokala och rikstäckande nätverk kring hjälp till flyktingar där man kan lägga upp erbjudanden om bostad. NOTERA dock att det kan vara svårt att veta hur seriösa dessa grupper/nätverk är, det finns risk att människor i en utsatt situation kan utnyttjas. Mer etablerade organisationer som Röda Korset eller Refugees Welcome jobbar också med att hjälpa asylsökande att etablera sig och få hjälp. Engagera dig gärna i detta arbete lokalt med andra människor!

Om du är intresserad av att hjälpa någon adventistfamilj som kan vara på flykt till Sverige behöver du kontakta ledningen i din församling som uppmanats att utse en samordnare i församlingen. Adventistsamfundet har informerat församlingsledningarna om hur vi organiserar ett eventuellt flyktingmottagande gemensamt mellan församlingarna. Känner du någon adventistfamilj som är på väg till Sverige och som behöver ett boende, kontakta även då den person som utsetts som samordnare i din församling!

Rainer Refsbäck missionssekreterare