Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

ADRA Europa etableras

Idén med ett europeisk kontor för ADRA (Adventist Development and Relief Agency) har diskuterats och planerats länge. Men planerna konkretiserades först vid ADRA:s flyktingkriskonferens i Zagreb i januari 2015. Nu har en ledare för ADRA Europa valts och arbetet kan sätta igång på allvar med att samordna insatserna från Europas alla ADRA-kontor.

De båda divisionerna i Europa, Intereuropeiska (EUD) och Transeuropeiska (TED), har gemensamt valt João Martins till att leda ADRA Europa. João Martins är förnärvarande direktor för EUD:s ADRA-kontor. Nu kommer han att få bygga upp ett team som ska koordinera och arbeta tillsammans med ADRA:s olika landskontor i Europa. ADRA Europa kommer att utgå från Bryssel.

João Martins är från Portugal och har en gedigen bakgrund i ADRA. Efter universitetsstudier i affärsledarskap började han sin yrkesbana i Angola för att leda arbetet med humanitärt bistånd där under brinnande inbördeskrig. "Denna första erfarenhet skapade ett mycket positivt och oförglömligt intryck i mitt liv", säger han. Han kom sedan att arbeta i ett multinationellt företag i Portugal. "Men jag har funnit att arbetet i ADRA är en mycket mer meningsfull livsstil, där jag kan tjäna Gud och mänskligheten."

Efter ytterligare studier vid Reading University i England i tillämpad utvecklingsvetenskap har han de senaste tolv åren arbetat i ADRA Portugal som finans- och programansvarig och som direktor. Sedan oktober 2015 har han varit ledare för ADRA EUD och på nära håll upplevt flyktingströmmen genom Europa.

Ett av målen med ADRA Europa är som sagt att vara samordnande, men också att skapa kontakter och nätverk med institutionella givare och organisationer i det civila samhället i vårt territorium.

Rainer Refsbäck/Corrado Cozzi/Victor Hulbert