Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

160 år av enhet, identitet och mission
Dela

160 år av enhet, identitet och mission

Den 21 maj 1863, två år efter det amerikanska inbördeskrigets slut, samlades 20 delegater från församlingar i mellanvästra och nordöstra USA för att bilda Sjundedags Adventistsamfundet.

Efter en lång resa på 20 år hade adventisterna kommit fram till hur viktigt det var att ena adventrörelsen i en tydlig organisation och under ett gemensamt namn för att kunna utföra uppdraget, missionen, man hade fått: att förbereda hela världen för Jesus återkomst. De tre änglarnas budskap i Uppenbarelseboken 14:6-12 formade i sin tid en "motståndsrörelse" mot slaveri, ohälsa och religiös förvirring. Ännu idag driver detta budskap en motrörelse till det som i vår värld driver människor bort från en kärleksfull och nåderik Gud.

Ellen White, en av samfundets medgrundarna och framträdande ledare med profetisk röst, var en stark förespråkare för kyrkans enhet, identitet och mission. Hon skrev:

"Den kristna församlingen är Guds redskap för att människor ska bli frälsta. Den blev till för att den skulle tjäna mänskligheten och förkunna evangeliet för världen" (Genom vatten och eld, s. 16).

Vid det där första generalkonferensmötet i Battle Creek, Michigan, USA, den 21 maj 1863, valde man också namnet "sjundedagsadventist" för att identifiera sig. Senare förklarade Ellen White: "Namnet sjundedagsadventist bär fram de sanna dragen i vår tro" (1T 224.1). Namnet var faktiskt en protest mot den andliga likgiltigheten som de första adventisterna mötte, likgiltighet mot Guds lag och Jesus återkomst. Kristna traditioner och påvliga påbud hade mörkat Guds vilja för människan som adventisterna såg sammanfattad i Bibelns sabbatsvila. Den optimistiska utvecklingen med industrialisering och urbanisering i 1800-talets Nordamerika hade fått många att tro att människan kunde bygga ett himmelrike på jorden - Jesus återkomst med allt som följer blev överflödig i många kristnas tankar.

Från dessa 20 pionjärer i mitten av 1800-talet till idag över 22 miljoner adventister i princip alla världens länder finns ännu behovet att påminnas om betydelsen av enhet, identitet och mission.

Enhet

"Jag ber att de alla ska bli ett så som du, Fader, är i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss så att världen kan tro att du har sänt mig" (Joh. 17:21). I en splittrad och polariserad värld behövs trovärdiga vittnen om Guds helande kärlek och nåd.

Identitet

"Men ni är 'ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk, som ska förkunna hans storverk.' Han har ju kallat er från mörkret till sitt underbara ljus" (1 Pet. 2:9). Vi finner grunden för vår existens, vår identitet, i att vara Guds barn, kallade ut från mörker till Guds underbara ljus i Jesus Kristus.

Mission

"Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn, och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er, ända till tidsålderns slut" (Matt. 28:19, 20). Det stora missionsuppdraget är gett till oss alla som individer och som troendegemenskap. Många individer, bl.a. svenska Anna Carlsson Stahl (som syns mitt i bilden) som under tidigt 1900-tal bedrev hälso- och skolmission kring Titicacasjön, har gjort stora insatser för att göra Jesus känd och älskad i världen. Med en troendegemenskap i ryggen, med organisation och stöd i form av pengar, erfarenheter och förbön, blir missionsuppdraget hållbart.

Rainer Refsbäck missionssekreterare