Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Minnesord

Dela

Inflytelserik publicist till vila

William G Johnsson, 88 år, var svenskättad redaktör för Adventistsamfundets internationella tidskrift "Adventist Review" 1982-2006, missionär och uppskattad teolog.

William G. Johnsson, redaktör för Adventist Review 1982-2006 och grundare av och redaktör för tidskriften Adventist World 2005-2006, avled i Loma Linda, Kalifornien, USA, den 11 mars 2023. Han blev 88 år gammal.

Johnsson föddes i Adelaide i Australien 1934. Fadern Joel Johnsson var född i Sverige och gav sig ut på de stora haven som 15 åring och kom så småningom till Adelaide, Australien. Där gifte han sig med Edith och fick nio barn, varav William var yngst. Efter att ha avlagt grundexamen i teknik och kemisk teknik gick William på Avondale College, där han 1959 tog en kandidatexamen i teologi och träffade sin fru Noelene.

Därefter gick han på Andrews University, där han 1966 tog en master i systematisk teologi. År 1973 fick han en doktorsexamen i bibliska studier från Vanderbilt University. Hans avhandling hade titeln "Defilement and Purgation in the Book of Hebrews".

Under sin långa karriär var Johnsson missionär i Indien 1960-1975. Vid Andrews University var han professor i Nya testamentets exegetik och teologi 1975-1980 och var biträdande seminariedekan (1978-1980). År 1979 valdes han till att bli Adventist Society for Religious Studies första ordförande.

Under större delen av den tid han var redaktör för Adventist Review var Johnsson också ledare för Ellen G. White Estate. Efter att ha gått i pension 2006 tjänstgjorde han i sju år som deltidsassistent till generalkonferensens ordförande för interreligiösa relationer.

Johnsson skrev mer än 40 böcker och 1 000 artiklar. Sedan 2017 har han publicerat fem böcker, bland annat Where Are We Headed? Adventism After San Antonio (2017), Jesus of Nazareth: His Life, His Message, His Passion (2018), Authentic Adventism (2018), Defilement and Purgation in the Book of Hebrews (2020) och Experiencing Romans (2021).

En längre minnestext finns tillgänglig på engelska. En minnesgudstjänst är planerad till den 25 mars kl. 17.00 i Crosswalk Seventh-day Adventist Church i Redlands, Kalifornien.

Adventist Review/Rainer Refsbäck