Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Gör ingen skillnad mellan människor
Dela

Gör ingen skillnad mellan människor

När Adventistsamfundets avdelningsledare från hela den transeuropeiska regionen samlades för ledarkonferens uppmärksammades internationella kvinnodagen den 8 mars.

När ledarna för Adventistsamfundets avdelningar i unioner och konferenser i den transeuropeiska regionen (TED) träffades för en avdelningsledarkonferens i Montenegro i veckan sammanföll mötena med Internationella kvinnodagen den 8 mars.

En av parollerna för årets firande var "Embrace Equity". På svenska kan det bokstavligt översättas till "omfamna rättvisa". Men det finns en dubbel innebörd i engelskans "embrace" som gör att det ofta är lämpligare att översätta parollen till "välj rättvisa".[1]

Poängen med kvinnodagen är att människor har olika utgångspunkter i livet. Därför "kräver sann inkludering rättvisa åtgärder, där man erkänner varje persons unika resa och omständigheter och tillhandahåller de resurser och möjligheter som behövs för att nå ett jämlikt resultat", står det på webbplatsen för Internationella kvinnodagen.

I ett videoklipp som filmades under ledarkonferensen i Montenegro förklarar Karen Holford, ledare för den transeuropeiska divisionens kvinnoforum, varför det är viktigt för kristna att behandla alla med rättvisa. Hon använder en tanke från Jakobs brev:

"Mina syskon, ni tror ju på vår förhärligade Herre Jesus Kristus, så favorisera ingen människa" (Jak. 2:1). Det viktigaste skälet till att inte göra skillnad är det exempel som Gud ger oss: "Gud behandlar alla lika" (Rom. 2:11).
Holford tyckte att det var inspirerande att träffa andra kvinnor i ledande ställning.

– Det är mycket uppmuntrande att se så många kvinnor i ledarskap här på konferensen. Det finns så många saker vi kan göra tillsammans som kvinnor och det är bra att samlas för att dela med sig av dessa idéer, sade hon.

– Jag vet att kvinnor kan göra stor skillnad i sina samhällen genom att nå ut till dem som har det svårt och vara förebilder för unga människor, tillade Holford.

– Föreställ er en värld med jämlikhet. En värld fri från fördomar, stereotyper och diskriminering. En värld som är mångsidig, rättvis och inkluderande. En värld där olikheter värderas och firas. Tillsammans kan vi skapa jämställdhet för kvinnor.

Att säkerställa rättvisa för alla är en uppgift där vi alla måste göra vår del för att uppnå den. För att göra det får vi inte bara prata om det. Vi måste tänka det. Vilja det. Göra det. För "Gud behandlar alla lika".

Tillsammans bidrar vi till att skapa en bättre värld för alla. Tillsammans kan vi omfamna rättvisa. #EmbraceEquity.

Tor Tjeransen, ledare för medieavdelningen i Adventistkirken i Norge. Den här artikeln publicerades först på den transeuropeiska divisionens (TED) webbplats.

 


[1] På International Women’s Days websida förklaras skillnaden mellan Equality/Jämlikhet och Equity/Rättvisa eftersom de engelska/nternationella begreppen ofta förväxlas:

"Equality/Jämlikhet innebär att varje individ eller grupp av människor får samma resurser eller möjligheter. Equity/Rättvisa erkänner att varje person har olika förutsättningar och tilldelar exakt de resurser och möjligheter som behövs för att nå ett likvärdigt resultat."