Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Women's Ministry inspirationsdag

Majoriteten av församlingarnas medlemmar är oftast kvinnor. Denna sabbat är tänkt att fokusera på och inspireras av kvinnornas engagemang i församlingen.

9 jun 2018