Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Wilson manar till större engagemang och talar om fyra bekymmer

I ett tal om samfundets tillstånd riktar sig Generalkonferensens ledare Ted Wilson till Adventistsamfundets medlemmar direkt.

Adventistsamfundet världsledare Ted Wilson publicerade den 14 november ett tal om tillståndet i samfundet där han uppdaterar medlemmarna om dess uppdrag och medlemstillväxt och understryker frågor som oroar, bland annat brist på engagemang och oenighet.

Det viktigaste årliga talet som hålls av Adventistsamfundets världsledare har traditionellt hållits som sabbatspredikan under Generalkonferensens årsmöte, ett möte som pågår nästan en vecka med samfundets unions- och divisionsledare världen över. Men Wilson tog denna gång tillfället i akt att spela in budskapet på video och göra det tillgängligt för alla medlemmar, vilket tros vara första gången det görs av Adventistsamfundets världsledare.

Wilson sa att ”väckelse” borde vara samfundets högsta prioritet, och citerade samfundets medgrundare Ellen White, som en gång skrev: ”En väckelse av sann gudsfruktan bland oss är det största och mest angelägna av alla våra behov.”

Han redogjorde också för flera initiativ som har lanserats sedan han blev samfundsledare år 2010, bl.a. böneinitiativet ”777”, som påminner medlemmarna om att be för väckelse klockan 7 och 19 varje dag i veckan; Det stora hoppet-projektet, som har lett till att över 140 miljoner exemplar av Ellen Whites bok Den stora striden i någon form har delats ut och den senaste lanseringen av ett globalt hälsoarbete.

”Gud gör så mycket i detta samfund att det ibland bara överväldigar mig”, sa han.

Wilson fortsatte med att förklara vad han menade är fyra ”andliga sjukdomar” som drabbar vissa medlemmar i Adventistsamfundet:

• En förlust av adventistidentitet bland några pastorer och medlemmar.
• En ”växande våg av världslighet” i många Adventkyrkor.
• ”Risk för splittring.”
• Andlig likgiltighet och brist på engagemang.

”Alltför många av våra pastorer och medlemmar har antingen missat att se, eller har glömt, Guds profetiska kallelse till oss som ett samfund”, sa Wilson.

Beträffande ”världslighet” som tränger in i våra församlingar sa Wilson: ”Normer som en gång omhuldades av sjundedagsadventister i områden som kost och klädsel, fritidsaktiviteter och nöjen, samt sabbatsfirande blir snart historia.”

Wilson beklagade att kyrkans historiska engagemang för en hälsosam livsstil inte efterlevs av många medlemmar. ”När adventisternas hälsobudskap, som så många uppriktiga människor i världen välkomnar, sätts ur spel eller anses vara lagiskhet och fanatism, snarare än en härlig gåva från en kärleksfull Skapare, är något tragiskt fel.”

Beträffande samfundets enhet, citerade han åter Ellen White, som sa: ”Enhet är samfundets styrka.”

Wilson menar att Gud har gett Adventistsamfundet en ”gudomligt inspirerad organisation” och ”ömsesidiga överenskommelser som kallas samfundspolicy” som ska hjälpa samfundet att hålla ihop ”som en global familj”.

Han tillade senare: ”Jag ber att var och en av oss lägger undan våra personliga åsikter för det gemensamma goda i Kristus kropp, och att vi, tillsammans, går framåt till Guds rike.”

Beträffande andlig likgiltighet, sa Wilson att församlingsmedlemmar inte kommer att växa andligt utan att aktivt engagera sig i församlingslivet och dess tjänster för medmänniskorna. ”Vi måste granska våra liv för att se till att Gud verkar i oss på ett avgörande sätt, och jag talar även till mig själv.”

”Bröder och systrar, jag vädjar till er som jag vädjar till mitt eget hjärta, att överlåta er fullständigt till Kristus”, sa Wilson innan han avslutade sitt anförande med en bön om att Gud välsignar medlemmarna i Adventistsamfundet och andra som söker ”Bibelns sanningar”.

ANN / Rainer Refsbäck

Klicka här för att se Wilsons 41-minuters långa videoanförande.

Klicka här för att läsa Wilsons manus.