Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Viktig överenskommelse med LifeStyleTV

Under några dagar har Samfundet i Sverige haft besök av Bertil Wiklander som är den Trans Europeiska Divisionens ledare. Han var här för att närvara vid samfundsstyrelsens möte 29-30 maj. Under de dagar som han var här genomfördes också ett möte mellan samfundets arbetsgrupp för fristående organisationer och representanter från LifeStyleTV:s styrelse.

Tillsammans med Bertil Wiklander samtalade vi om och tog fram ett dokument som vi alla känner var väldigt viktigt och positivt i arbetet och dialogen mellan våra två organisationer. Det är ett dokument som är på engelska med titlen ”Memorandum of Understanding between the Swedish Union of Churches Conference and LifeStyleTV”.

I detta dokument tar vi tillsammans fram riktlinjer och överenskommelser för hur vi kan fungera tillsammans i arbetet för Gud här i Sverige.

Samfundsstyrelsen bejakade det positiva i detta dokument och vi ser fram emot en fortsatt positiv dialog med LifeStyleTV och ett ökat samarbete organisationerna emellan med denna överenskommelse som grund.

- Tack till LifeStyleTV för det arbete ni gör och må Gud välsigna både er och oss i tjänst för honom.

Bobby Sjölander missionsföreståndare

Viljeförklaringen finns att läsa (engelska) på medlemssidorna här (kräver inloggning).