Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

VÄRDEfull GEMENSKAP
Dela

VÄRDEfull GEMENSKAP

Församlingsutveckling. Inspirationshelg ONLINE.

15 okt 2021 - 16 okt 2021

Inspirerande helg online om att bygga andliga hem och leva våra värderingar tillsammans. Hur kan församlingen utvecklas och bli en mer välkomnande famn för alla?

INFOFILM med Karolina och David

Tema: UTRUSTA: HANDLEDA, TRÄNA, LEDA

Talare: Harald Giesebrecht (Norge)

Andra medverkande: David Cederström, Karolina Poland, Georg Filippou och Bobby Sjölander.

Plats: AdventistPlay.se (Live från studion, Adventist Media, Ekebyholm.)

Anmäl en grupp från din församling och var med tillsammans under denna inspirationshelg! Det är inplanerat tid för gruppsamtal vid tre tillfällen under lördagen. Förhoppningsvis kan ni som grupp träffas live i er kyrka vid detta tillfälle och koppla upp er för att som grupp vara med online. Vi önskar även att ni ses i er grupp för bön på sabbatsmorgon.

Du som inte har möjlighet att delta med någon grupp är självklart också välkommen att delta denna helg. Kryssa i det alternativet nedan (Deltar utan grupp), så ordnar vi så du får en länk och kan vara med i en nationell grupp via Zoom.

Skicka gärna in frågor från din grupp under dagen: karolina.poland@adventist.se eller 0706-58 08 85.

Diskussionsfrågorna för gruppsamtalen hittar du längst ner på denna sida.


PROGRAM

Fredag 15 oktober

Länk till streaming kl 19.30
19.30-20.30 Kvällsandakt - David Cederström

Lördag 16 oktober

09.30-10.00 Bön i den egna gruppen
Länk till streaming kl 10.00
10.00-11.00 UTRUSTA: HANDLEDA Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
Paus
Länk till streaming kl 11.30
11.30-12.00 Gudstjänst - Bobby Sjölander
12.00-13.00 UTRUSTA: TRÄNA Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
Lunchpaus
Länk till streaming kl 15.00
15.00-16.00 UTRUSTA: LEDA Harald Giesebrecht och gruppsamtal.
Paus
Länk till streaming kl 16.30
16.30-17.30 PROCESSEN VIDARE. Harald Giesebrecht och panelsamtal.
17.40-18.00 Avslutning och andakt - Karolina Poland

MATERIAL
Ni som tidigare varit med på inspirationshelgerna online fick iCOR-häften till alla gruppmedlemmar. Ni som inte varit med kan få häften till denna träff. Maila i så fall till karolina.poland@adventist.se senast 11 oktober. Hon behöver kontaktuppgifter till gruppledaren dit vi skickar häftena (hemadress) samt uppgift om hur många häften ni behöver. Vi använder oss av materialet iCOR som guide för församlinsledare och styrelser i arbetet med församlingsutvecklig. Material, filmer, länker mm finns på resurssidan: FÖRSAMLINGSUTVECKLING.


ANMÄLAN
Anmäl er så snart som möjligt. Vi vill gärna veta vilka grupper och hur många personer som deltar. Så därför önskar vi att ni anmäler er senast månadg 11 oktober. Anmälan gör ni nedan. Anmäl en person/ledare för er grupp samt antal personer i gruppen. Ni kan anmäla er fram till fredag! Om du anmäler dig och inte har en grupp behöver vi veta det senast fredag kväll för att du ska få en länk till gruppdiskussioner online.

Hoppas vi ses!

Rådet för församlingsutveckling
Georg Filippou (sammankallande), David Cederström, Marita Fors, Karolina Poland, Abbey Sonko.


ANMÄLNINGSFORMULÄR

Följande behöver åtgärdas:

 

FRÅGOR TILL GRUPPSAMTALEN

8. HANDLEDA

Vem har störst betydelse för din andliga utveckling?

Har du någon gång lärt dig något praktiskt av någon annan? Berätta!

När ser du framför dig att du byter från rollen att vara den som ”gör det själv” till att vara en ”mentor”?

Vad är det största hindret för gott mentorskap i er verklighet?


9. TRÄNA

När gjorde du senast något du inte kunde? Berätta!

Vad har du fått utbildning i, förutom genom den formella skolgången?

Vad är du så bra på att du gärna kan lära upp någon som är motiverad?

Vilka möjligheter till att träna har du fått under det sista året?


10. LEDA

Jesus inbjöd människor att vara med i Guds rike. Vad är det?

Har din församling ett nedskrivet mål?

Hur kan definierade värderingar och mål göra det enklare att leda?

Vad kan vara ett möjligt mål för er församling under det kommande året?