Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Välkommen till ny hemsida!

Adventistsamfundet i Sverige var en av de första kristna samfunden ute på internet när allt startade i mitten av 1990-talet. Vår närvaro på nätet är en viktig del av vår mission och vårt uppdrag att nå ut med det eviga evangeliet till alla svenskspråkiga. Daniel Hailemariam som ansvarar för informationen i samfundet hälsar dig välkommen!

Det är med stolthet och med tacksamhet som jag vill hälsa dig välkommen till vår nya hemsida.

Stolt: för att kunna lansera en ny, fräsch, innehållsrik och informativ hemsida.

Tacksam: för alla som på ett eller annat sätt varit med processen – från idé till färdig produkt – och gjort detta möjligt. Hemsidan är samfundets ”ansikte utåt” med information om aktiviteter och samfundsliv. Vår ambition är att hemsidan ska vara aktuell, attraktiv och användarvänlig. Mycket av idéerna till vidare utvecklingen kommer från våra besökare så vi hoppas du tar kontakt med oss när du har synpunkter på hemsidan. Vi hoppas att vi kan leva upp till dina förväntningar.

 

Daniel Hailemariam missionssekreterare och informationsansvarig