Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Vad gör ADRA för alla flyktingar?

Under de senaste veckorna har Europa blivit alltmer uppmärksam på den desperata situationen som många flyktingar från Syrien, övriga Mellanöstern och länder i Nordafrika lever under.

De senaste dagarnas bilder på desperata människor, gamla, unga, män och kvinnor som försöker ta sig innanför EU:s gränser både land- och sjövägen för att få skydd och en framtid har fört krisen närmare än någonsin.

Vad gör ADRA, Adventistsamfundets katastrof och biståndsorgan?

ADRA:s lokalorganisationer arbetar aktivt i alla de länder där flyktingströmmarna nu passerar in i Europa och i flera av de länder där flyktingarna kommer ifrån. ADRA Serbien arbetar på övertid för att hjälpa så många utsatta familjer som möjligt. Tillsammans med FN:s flyktingkommissarie och några andra organisationer har ADRA Serbien öppnat ett asylinformationscenter i Belgrad som ger juridisk rådgivning, tolkhjälp och fritt WiFi såväl som hjälp med vardagsfrågor, medicinskt och psykologiskt stöd.

ADRA Sverige meddelar på sin hemsida (adra.se) att man sökt medel från SMR/Sida för att i samarbete med ADRA Danmark och ADRA Jemen på plats hjälpa människor i Jemen som är på flykt från de farliga inbördes strider som pågår i främst södra Jemen. Mer information om denna insats kommer de närmaste dagarna.

Du kan vara med och stödja ADRA Sveriges insatser för flyktingar genom att swisha din gåva till 123 900 7212 eller sätta in på ADRA:s bankgiro 900-7212. Ange "katastroffond" som meddelande så kommer din gåva att användas i de katastrofinsatser där ADRA Sverige kan gå in som finansiär.

Adventistsamfundet i södra Europa uttalar sig

Adventistsamfundet i södra Europa har uttalat sig om den senaste tidens eskalerande flyktingvåg:

"Precis som för miljoner européer är migranternas berättelse också vår berättelse. De europeiska folken är välkomnande och generösa. Européerna har självklart rätt att kräva bättre säkerhet kring sina gränser och förebyggande arbete för att förhindra människohandel. Men å andra sidan ser vi också hur svårt det är att hantera den övermäktiga humanitära krisen och lovar därför att be för de ansvariga myndigheterna.

Vi tror att dessa som flyr gör vad vi alla skulle göra om vi hade möjlighet att söka ett bättre liv för våra familjer och barn. De tar risken att komma hit, många av dem utomordentligt fattiga, för att återfå sin mänskliga värdighet."

Mario Brito som leder Adventistsamfundet i södra Europa förklarar: "Vi är alla barn till samma Far. Detta är en tid att hålla samman och sprida Guds överflödande kärlek för var och en av oss. Må Herren välsigna alla dessa lidande migranter och må Herren ge oss barmhärtighet i våra hjärtan."

Rainer Refsbäck