Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Unionsmötet är igång

Adventistsamfundets högsta beslutande församling är samlad på Ekebyholm några dagar för att fatta beslut om ny ledning och vägen framåt de närmaste fyra åren.

Unionsmötet är också en andlig högtid. Pastor Randy Roberts är inbjuden förkunnare under dessa dagar. Han är förstepastor i Loma Linda University Church, en av världens största adventistförsamlingar. Alla hans möten, morgon och kväll, sänds live på adventist.se/info.

Förhandlingsmötena som pågår från 9:40 till 18:00 kommer också att sändas live för den som har loggat in på medlemssidorna.

Vi ber att den heliga Anden ska få tala till oss och genom de beslut som kommer att fattas och framför allt välsigna sitt folk där vi lämnar förhandlingarna för att leva med Jesus i hjärtat, församlingen och samhället.

Rainer Refsbäck