Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Två adventister fängslade i Bangladesh

Adventistsamfundet uppmanar medlemmar till förbön världen över.

Adventistsamfundets huvudkontor meddelade under tisdagen att två adventister gripits i Bangladesh på oklara grunder.

De har släppts ur häktet inför en domstolsförhandling, sa samfundets talesperson Garrett Caldwell. Adventistsamfundet försöker klarlägga omständigheterna kring fallet.

"Även om Adventistsamfundet lägger stor vikt vid religionsfrihet och uppmuntrar till respekt för alla religiösa traditioner, inser vi att missförstånd kan uppstå i områden i världen där vi är en religiös minoritet" sa Caldwell. "Det är vår förhoppning att situationen kan lösas genom att vi samarbetar med de lokala myndigheterna för att få klarhet i frågan."

Han uppmanar adventister i hela världen att be över situationen.
Bangladesh, som på tre sidor gränsar till Indien och till Burma i sydost, har världens fjärde största muslimska befolkning efter Indonesien, Pakistan och Indien.

Uppskattningsvis 86 procent av en befolkning på 157 miljoner är muslimer, följt av 12 procent hinduer och 1 procent buddhister. Kristna utgör cirka 0,4 procent av befolkningen.

Adventistsamfundet har nästan 18,5 miljoner medlemmar som tillber i 140 000 församlingar runt om i världen. Samfundet driver också ett nätverk av sjukhus och skolor, och bedriver humanitärt arbete genom Adventist Development and Relief Agency (ADRA) i mer än 120 länder.

ANN/Rainer Refsbäck