Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Trostebacken säljs inte för närvarande

Samfundsstyrelsen samlades söndag kväll till ett extrainkallat sammanträde via telefon. Anledningen var att en anbudsgivare på anläggningen Trostebacken behövde få ett svar. Styrelsen beslutade med stor majoritet att man önskar se en annan lösning på den bristande användningen av anläggningen än att den säljs. Finns ingen sådan lösning kan försäljning bli aktuell igen.

Fastigheten ligger på toppen av Trostebacken i Undersåker, Jämtland, nära de södra Årefjällens skidanläggningar och 12 kilometer från Åre med Åreskutans skidanläggningar. Men även sommartid finns i området fantastiska möjligheter till friluftsliv, fjällvandring och aktiviteter i backarna.

Trostebacken som skänktes av adventisten Lydia Eriksson 1969 och fick sin nuvarande utformning med stugor och huvudbyggnad 1970, har sedan 1996 varit aktuell för flera försäljningar och räddningsaktioner. Den senaste försäljningen aktualiserades av att en turistentreprenör på orten önskat köpa anläggningen och lämnat ett seriöst anbud.

Samfundsstyrelsen samtalade under närmare två timmar om utmaningarna och möjligheterna för Trostebacken. Med en försäljning hade utmaningarna med lönsamhet, renoveringsbehov och förvaltning kunnat lösas av en driftig entreprenör på orten. Adventistsamfundet har inom kort ingen på plats som kan sköta anläggningen som kräver närmast daglig tillsyn. Under senare år har tillsynen skötts ideellt av Annaliisa och Carl Erik DeFaire. Men en försäljning hade också inneburit att vi förlorat en möjlighet att låta Gud leda någon att utveckla anläggningen till fortsatt välsignelse för samfundet och dess medlemmar. Styrelsen ville inte fatta ett förhastat beslut om försäljning förrän dessa möjligheter undersökts grundligt. Styrelsen menar också att anbudet som getts för anläggningen inte speglar det värde som den fortsatt har för samfundet.

Samfundsstyrelsen inser samtidigt att vi inte kan fortsätta ta hand om Trostebacken som hittills. Även om anläggningen tillsvidare förblir i Stiftelsen Adventistsamfundet ungdomsgårdars ägo krävs det att någon med vision och förmåga arrenderar och utvecklar platsen i den anda som fastigheten skänktes. Ekonomichef Arnold Wittman har fått i uppdrag att föra dialog med medlemmar som i den här försäljningsprocessen har visat intresse. Vid samfundsstyrelsens ordinarie sammanträde i september är förhoppningen att man ska kunna ta ställning till en mer konkret handlingsplan för Trostebacken. Ska anläggningen arrenderas ut eller drivas i någon annan form kommer förmodligen samfundet att behöva ta ställning till investeringar i renovering av byggnader och vägen och eventuell nybyggnation av en vaktmästarbostad.

Styrelsen vill samtidigt rikta ett stort tack till Jerker Sjölander och Annaliisa och Carl Erik DeFaire som gjort en stor ideell insats under många år. Jerker har redan under den ekonomiska föreningens dagar (1997-2009) haft ett stort ansvar för förvaltningen av fastigheten och har seda dess fortsatt ha huvudansvaret och många av uppgifterna kring bokning, marknadsföring, reparationer och skötsel. Annaliisa och Carl Erik som bor närmare har haft den närmast dagliga tillsynen och tagit hand om övernattningsgästerna under många år. Det är deras förtjänst att grundläggande underhåll har kunnat ske och finansieras sedan den ekonomiska föreningens engagemang upphörde för snart 10 år sedan.

Rainer Refsbäck