Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Dela

Temavecka på Ekebyholm

Joakim Hjortland kommer att vara talare.

11 feb 2013 - 16 feb 2013

Några av kvällsmötenas titlar är: "Mer än dina drömmar"; "Mer än guld"; "Gud förbereder vägen"; "Vad Gud väntar på"; m.fl.

TALARE: Joakim Hjortland är 23 år och redan erfaren internationell talare. Joakim är en av grundarna till ungdomsrörelsen IMPACT. Han brinner för Kristus och han vill vara äkta, personlig, utmanande och inspirerande i sin förkunnelse.

TID: Kvällsmöterna börjar kl 19:00 måndag-fredag och streamas på www.adventistplay.se.

TEMATEXTER:

Joh. 10:10: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Jer. 29:11, 13: Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.
Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.