Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Temasabbat "Med Jesus i hjärtat"

"En ny familj"

1 dec 2018

Jesus är vår gemensamma nämnare. Han binder oss samman.

 För dig som är med och planerar denna gudstjänst finns mer material att hämta här.