Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Temahelg: Vem är "riktig" adventist?
Dela

Temahelg: Vem är "riktig" adventist?

Reinder Bruinsma är inbjuden till Adventkyrkan i Linköping för att reda ut frågor kring adventistidentitet.

25 aug 2017 - 26 aug 2017

Varje adventist har en bild av hur en adventist är, eller borde vara. Men börjar vi jämföra våra bilder ser vi att de är olika. Vi lägger tonvikten på olika saker.

Vissa olikheter är lätta att leva med. Men en del olikheter gör det svårt. Vi måste samsas, kompromissa. Det kan bli konflikt. Vi klistrar etiketter på varandra (och oss själva): ”Konservativ”, ”Kulturell”, ”Liberal”, ”Progressiv”, ”Historisk”…

Hur olika kan vi vara? Någonstans går väl ändå en gräns för vem som är en adventist? Men var går den gränsen? Vem definierar den?

Adventkyrkan i Linköping anordnar en temahelg 25-26 augusti (fredag-lördag) för att brottas med ämnet.

Antalet platser är begränsat! Alla deltagare måste anmäla sig. Läs mer på församlingens sida här! Sista anmälningsdag är 18 augusti, men om många anmäler sig kan anmälan komma att stängas tidigare.