Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Stockholm får ny pastor

Göran Hansen flyttar hem till Sverige igen efter många års biståndsarbete utomlands. Den 1 september börjar han en projekttjänst på halvtid som ansvarig för en evangelisationssatsning som kommer att involvera Stockholms svenska, spanska och finska adventistförsamlingar. Projektet går under namnet ”Center of influence”*. Den andra halvtiden kommer Göran att arbeta som assisterande pastor i Stockholms Adventkyrka.

Sedan 1990-talet har Göran och familjen till stor del levt utomlands då han arbetat för ADRA och för SHIA (de svenska rörelsehindrades organisation för internationellt utvecklingsarbete). Under dessa år har han och familjen bott i Nicaragua, Uganda och Sydafrika. Sedan 2004 har han varit ADRA:s direktor i Filippinerna. Dessförinnan har Göran arbetat bl.a. som lärare och internatpersonal på Ekebyholmsskolan och med marknadsföring på AB Svenska Nutana.

Församlingsarbete och förkunnelse är inget främmande för Göran. Han var pastorsassistent och gick Bibelåret på Ekebyholm i början av 1970-talet, läste teologi på Newbold i olika omgångar och har även inför sina uppdrag inom ADRA gått generalkonferensens missionsinstitut. Under åren i Filippinerna har Göran genomfört evangeliska kampanjer vid sidan om arbetet med ADRA.

Sedan sommaren 2009, då pastor Berny Carlsson blev samfundets ungdomsledare, har inte Stockholms Adventkyrka haft någon ansvarig pastor. Så det är med stor glädje vi ser fram emot att Göran och hans hustru Gloria kommer tillbaka till tjänst i Sverige.

Daniel Hailemariam missionsekreterare

* "Center of Influence" (COI) är ett begrepp som används inom marknadsföring och handlar om att sprida budskapet genom personliga nätverk. Men begreppet användes också av Ellen White när hon talade om evangelisation i stortstäderna under förra sekelskiftet. Då handlade det om att inrätta små mötesplatser i städerna som kan erbjuda en rad olika former av kontaktskapande och samhällsnyttiga verksamheter, som föredrag i olika ämnen, hälsorådgivning, läsesal, o.s.v.

Artikel om detta kommer i Missionärens juninummer.