Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Spännande samtal i Kalmar

Lördagen den 26 februari inbjöd Adventkyrkan i Kalmar till ett intressant samtal om livets mening. Inbjudna paneldeltagare var ett kommunalråd med chefsansvar inom äldreomsorgen, sekreteraren för Humanisterna i Kalmar och en teolog med stadiga rötter i Adventkyrkan.

Den lilla annonsen i tidningen Barometern väckte intresse hos ett drygt 20-tal besökare. Både troende och ateister.

Så vad är meningen med livet? De tre paneldeltagarna redovisade sina perspektiv i frågan. Sedan blev det tid för samtal och frågor. Församlingens föreståndare Sven Sparavec fungerade som moderator.

- Många gladde sig åt att en kyrka ville ta på sig att ta upp dessa viktiga frågor, säger Aila Annala, som hållit i trådarna med att organisera mötet. Flera tackade oss varmt efteråt och hoppades på en fortsättning för dessa samtal.

Vesa Annala, som var panelens teolog, fick anledning att undanröja några myter om kristen tro när det kom till frågestunden. Någon ville klandra de kristna för en skrämmande Gud genom helvetesläran och en auktoritär påve. Vesas lågmälda svar att vi inte tror på något evigt brinnande helvete och inte ser påven som någon auktoritet bidrog till att den redan goda stämningen blev ännu bättre och publiken engagerade sig i fler frågor.

Under våren hoppas man kunna inbjuda till ytterligare två temadagar av det här slaget i Kalmars Adventkyrka.

Rainer Refsbäck