Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Skapelsesabbat
Dela

Skapelsesabbat

Denna sabbat uppmärksammar vi Gud som Skapare och det han skapat - själva grunden till att Gud är Gud och vår tillbedjan.

22 okt 2022

Läs om Ekologin - Den styvmoderligt behandlade Askungen bland adventister? av pastor Daniel Duda.

Här hittar du tips och idéer om vad du kan göra i församlingen för att uppmärksamma skapelsesabbaten!

Material om skapelsen

Här finns annat material om skapelsen:

Film:
Skapelsen - Jorden är ett vittne
Skapelseberättelsen med naturfilm. Filmen är gjord av naturfilmaren Henry Stober. Filmmusiken är komponerad av Dominik Buchner och framförd av Prags filharmoniska orkester under ledning av dirigent Williams Costa.

Bok:
Helt otroligt
Sedan mänsklighetens tidigaste historia har människor grubblat över livets stora frågor. Varför finns vi här? Vart är vi på väg? Vad händer när vi dör? En del människor menar att vetenskapen ger oss alla svar vi söker. Andra känner att vetenskapen lämnar dem ensamma och utan svar på de viktigaste frågorna. Men det betyder inte att det inte finns svar att få. Följ med på denna upptäcktsresa som inte bara utforskar livets under, utan också en kärlek som är helt otrolig. På HopeChannel - Läsa - eBöcker finns boken som PDF  Den kan även beställas från Skandinaviska Bokförlaget

Film för barnen:
Skapelsen (5 korta filmklipp)

Berättelser och pyssel:
En ny värld
Till Guds avbild
Den bästa dagen

Ladda ner dessa PDFer längst ner på sidan för utskrift.
Materialet finns även på HopeChannel - Läsa - Barn HÄR

Bibeltimman:
Tre material om skapelsen:
Skapelsen 1 - A1
Skapelsen 2 - A2
Sabbaten - A3

Ladda ner dessa PDFer längst ner på sidan för utskrift.
Materialet finns även på Adventist.se - Resurser - Bibelstudium - Ung & Familj HÄR

Hemmakyrka - Andakt:
1 2 3 B Skapelsen
Materialet hittar du på Adventist.se - Resurser - Barn & Familj - Hemmakyrka Andakter HÄR