Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Siri ny programansvarig på ADRA Sverige

Den 1 augusti börjar Siri Bjerkan Karlsson arbeta för ADRA Sverige. Den 1 september övertar hon tjänsten som programansvarig efter Per Bolling, som går i pension i slutet av den månaden.

Siri kommer att ha ett övergripande ansvar för ADRA Sveriges utvecklingssamarbete.

Mellan åren 2005 och 2010 var Siri direktor för ADRA Sverige. De senaste fem åren har hon arbetat för ADRA Uganda. Bland annat har hon ansvarat för det utvecklingsprogram som ADRA Sverige stöder med medel från Sida.

Vi välkomnar Siri tillbaka till ADRA Sverige.

ADRA Sverige