Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Adventistsamfundet

Dela

Samfundsstyrelsens sammanträde

Samfundsstyrelsen håller årets sista ordinarie sammanträde i Stockholm.

2 dec 2018 - 3 dec 2018