Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Samarbetet utvecklas positivt!

I slutet av maj månad samlades en delegation från Adventistsamfundets ledning tillsammans med styrelsen för LifeStyleTV för samtal nere på LifeStyleTVs anläggning nere i Skåne.

Vi fick en rapport från det förra verksamhetsåret med många intressanta händelser och verksamhetberättelser och gjorde sedan en utvärdering tillsammans om hur samarbetet fungerar. Vi var överens om att samarbetet fortsätter att utvecklas positivt sedan den Svenska Unionen och den Trans Europeiska Divisionen deklarerat sitt stöd för LifeStyleTVs status som en ”Supporting Ministry”.

För ett år sedan så drog vi tillsammans upp riktlinjer för hur LifeStyleTv ska fungera i sin stödjande verksamhet och vi är glada för att det har fungerat positivt. Vi vill fortsätta att utveckla ett samarbete på ett sådant sätt att Guds Ord kan spridas till människor i vårt land. LifeStyleTVs verksamhet och program når många människor runt om i Skandinavien och vi hoppas och tror att många av dessa också ska komma till våra kyrkor och bli en del av vår gemenskap.

LifeStyleTV och Adventistsamfundets ledning kommer att fortsätta med regelbundna träffar för att se till att vi kan bygga vidare på Guds kallelse att tjäna Honom här i vårt land. Vi ber att Gud ska leda oss i våra samtal och planeringar och att Han ska få äran i allt som görs.

Bobby Sjölander Adventistsamfundets missionsföreståndare