Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Sabbatsfirande växande trend enligt Dagen

Den kristna dagstidningen Dagen ägnade förra fredagen ett helt uppslag åt sabbatsfirandet bland kristna. En "familjebaserad gräsrotsrörelse" kallar man det fenomen som på senare år börjat växa bland frikyrkor och inom Svenska kyrkan. Familjer och bönegrupper som samlas för att fira Bibelns och Jesus sabbat.

Dagens reporter Josefin Lilja intervjuar i artikeln bl.a. familjen Stenfeldt som är medlemmar i Korskyrkan i Uppsala och som har börjat fira sabbaten.

- Det är kyrkan som har gjort söndagen till vilodag, säger Per Stenfeldt i artikeln. Men Gud har bestämt lördagen till det. Så ser jag det.

Under lördagens sabbatstimmar undviker man vardagssysslor i så stor utsträckning man kan, de görs istället under söndagen. 

Familjen vill trots sitt sabbatsfirande fortsätta att tillhöra baptistförsamlingen Korskyrkan, en församling i Evangeliska Frikyrkan. Per berättar i artikeln att kristna har börjat fira sabbaten lite varstans i landet utan att organisera sig eller låta sig ledas av någon människa.

- Det är ett kännetecken på att det är något vettigt tycker jag, att det inte är någon som hittat på att "nu ska vi göra så här", säger Per. Outtalat vill vi inte heller ha en människa som ledare.

I Dagen har Messianska Föreningen debatterats livligt de senaste åren och deras syn på sabbaten. Men de intervjuade i artikeln vill inte förknippas med messianismen med tanke på att flera av företrädarna förnekar Jesus gudom.

Dagen intervjuar också Edward Thomas som är präst i Svenska kyrkan och som upptäckte att han inte var ensam om att söka kristendomens hebreiska rötter.

- Det är synd att de har fått någon slags patent på sabbatsfirande och att många förknippar det med avfällighet, säger Edward till Dagens reporter med tanke på Messianska Föreningen. Jesus och apostlarna firade själva sabbaten, men som det var för Luther så kastar man bort det som man själv inte är bekväm med.

Edward menar att intresset för sabbaten sprids över samfundsgränserna. Själv deltar han i en bibelstudiegrupp som träffas på fredagskvällen, äter tillsammans och läser i Bibeln.

- Det är vanliga kristna som har upptäckt något som tappades bort, säger Edward.

Familjen Stenfeldts pastor i Korskyrkan, Sune Nordin, är inte bekymrad över att det finns familjer i hans församling som firar sabbaten. Han säger till Dagen att han inte vill att kyrkan blir intolerant mot dem som ser saker på ett annat sätt. Att kristna har olika dopsyn är mer uppseendeväckande menar han.

- Att föra samtal utifrån Bibeln och söka det som är sant, det uppmuntrar jag, säger Sune till Dagen.

- Vill man hellre läsa Bibeln på fredagskvällen i stället för att se Skavlan är det inte mig emot.

Och han är inte heller rädd för att Messianska Föreningen haft inflytande över dessa sabbatsfirande medlemmar.

- Hos dem jag pratat med finns det ingen som helst tvekan om vem Jesus är. Man säger heller inte något om att "vi har rätt och ni har fel".

På Dagens hemsida har artikeln om sabbaten varit den näst mest lästa artikeln under hela veckan. Där finns också en funktion som låter läsaren reagera på artikeln genom att klicka om artikeln gjorde dem upplysta (22 %), glada (43 %), förvånade (15 %), ledsna (10 %) eller arga (7 %). Ja, ni ser fördelningen där.

Dagens kommentarsfunktion har varit i det närmaste omöjlig att använda, men trots det har kommentarer publicerats och har i stort sett alla varit negativt inställda till att kristna firar sabbat. Så här en vecka efter att artikeln publicerades är dock kommentarsrfunktionen helt nedstängd.

Diskussionsvågorna höga om sabbaten

Eftersom det var omöjligt att kommentera artikeln på Dagen.se, så skrev jag ner mina första reaktioner på min egen blogg, för den som är intresserad. Men många andra har också bloggat om sabbatsartikeln i Dagen.

Diskussionsvågorna har gått höga bl.a. på den kristna bloggen och tankesmedjan www.aletheia.se vars grundare också är sabbatsfirare. www.erevna.nu, en annan kristen blogg och tankesmedja, hakade på aletheias sabbatsdiskussion med ett gästinlägg från en Torbjörn S Larsson som ställer sig mycket kritisk till kristnas sabbatsfirande och angriper nedlåtande Jan-Olof Sundvall, tidigare adventistpastor numera en av företrädarna för den messianska rörelsen.

Adventister och sabbaten

Som adventist förvånas man över den negativa uppståndelse en objektiv och nyfiken artikel om sabbaten väcker hos en del uppriktiga och brinnande kristna. Sabbatsdagen som redan i skapelsen gavs till människan till välsignelse och vila, framställs som en börda som kristna måste göra sig fria ifrån. Istället för att ställa sig jämte Jesus i hans kamp för att befria sabbaten från fariséernas bördor och pålagor, förkastar man helt de välsignelser och den vila som erbjuds oss i Herrens sabbat.

Adventisterna, som ser sig som en evangeliskt kristen rörelse, har sedan slutet av 1840-talet firat Herrens sabbat i Jesus efterföljd. För oss är sabbaten en välsignelse och en inbjudan, inte ett tvång eller en börda. Sabbaten är till för vila och gemenskap med Herren Jesus Kristus, församlingen och familjen. Under sabbatens timmar, från fredag kväll till lördag kväll, har många adventister genom åren upptäckt att Gud välsignar den som lägger ner sina egna ansträngningar och litar helt och fullt på Guds omsorg och ledning. Sabbaten är en praktisk tillämpning av detta förunderliga i att förklaras rättfärdig genom tro och inte genom prestationer.

När Paulus talar om sabbaten som en skugga av Kristus i Kol. 2:16, 17, så talar han inte om veckosabbaten, utan om de sabbatsvilor som var en del av Herrens högtider i 3 Mos. 23. Många kristna missuppfattar hela Paulus resonemang här. Man till och med missbrukar Paulus ord om att inte låta någon döma oss kristna för hur vi iakttar dessa högtider och framställer det som att Paulus avråder oss från att fira sabbaten. Sabbaten är inte ens en fråga för Paulus här - vilket den som studerar den grekiska grundtexten och läser det finstilta i 3 Mos. 23 snart upptäcker.

Sabbaten är i första hand inte en påminnelse om Jesus Kristus gärning genom hans liv, död och uppståndelse - även om det finns många intressanta kopplingar. Herrens högtider hade till uppgift att påminna Guds folk om det Kristus skulle komma för att göra. Att fira dessa Herrens högtider så som Bibeln föreskriver är omöjligt för en kristen - eftersom han en gång för alla offrat sig själv. Det finns inget tempel, inget djuroffer kan göra Jesus rättvisa.

Men sabbaten är en helt annan sak. Sabbaten gavs redan i skapelsen som ett minnesmärke över att allt som Herren skapat var gott och att Skaparen levde i fullkomlig gemenskap med människan. Detta minne, denna vila, behöver vi påminnas om varje vecka fram till dess att vi får uppleva den nya skapelsen och åter får leva i en fullkomlig gemenskap med Gud - inte bara i tro.

Adventister är övertygade om att uppriktigt troende kristna kommer alltmer att upptäcka sabbatens välsignelser ju närmare Jesus återkomst vi kommer. Upp. 14:7 talar om himmelska budbärare som kommer att uppmana alla människor att "tillbe honom som har skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna" - en direkt hänvisning till sabbatsbudet i Guds tio budord (2 Mos. 20:8-11).

Rainer Refsbäck