Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Rikskollekt

Dela

Rikskollekt: Newbold College

Kollekten som tas upp denna sabbat går till Newbold College, Adventistsamfundets högskola i norra Europa.

2 feb 2019