Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Newbold College

8 februari tas rikskollekt upp i alla Adventkyrkor till förmån för Newbold College, England, Adventistsamfundets högskola i vår region av Europa.

8 feb 2014

Läs mer om Newbold College här!