Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Newbold College

Adventistsamfundets högre utbildning i vår del av världen erbjuds vid Newbold College, England. Här utbildas bl.a. pastorer men också andra yrkesgrupper.

9 feb 2013