Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Rikskollekt: Böneveckans rikskollekt

Böneveckans rikskollekt går till Adventist Mission och Global Mission som arbetar med mission vid frontlinjerna och med att utbilda missionärer.

9 nov 2013