Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Riksarrangemang

Dela

Riksdopdag

Denna sabbatsdag är till för att påminna oss om dopet och uppmuntra till dop.

9 jun 2012