Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Restriktionerna för gudstjänster upphör
Dela

Restriktionerna för gudstjänster upphör

De allmänna råden som att hålla avstånd och de restriktioner som gällt allmänna sammankomster som gudstjänster sedan i mars 2020 togs bort den 29 september 2021. Nu kan vi åter mötas och fira gudstjänst utan hinder!

Men de allmänna råden om att hålla avstånd har inte tagits bort för vuxna som inte är vaccinerade. För dem gäller fortsatt att de ska hålla avstånd, inte minst i kontakt med personer ur riskgrupper eller över 70 år. Skälet är att ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att föra smitta vidare till andra. Folkhälsomyndigheten påminner om att det enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

För alla gäller fortfarande att man ska stanna hemma om man har symptom på covid-19 och då undvika kontakt med andra.

För verksamheter, som exempelvis kyrkor, tas alla föreskrifter och allmänna råd bort. Ansvaret att inte sprida smitta ligger nu på individen.

Även om vi nu är fria att organisera och bjuda in till gudstjänster och andra arrangemang i våra kyrkor, vill vi av hänsyn till att smittspridning ännu pågår och att enskilda individer kan vara ovaccinerade uppmuntra till fortsatt god hygien, hänsyn och att trängsel undviks. Vi behöver visa förståelse för att äldre och personer som tillhör riskgrupper känner osäkerhet inför folksamlingar och att inte alla är vaccinerade.

Rainer Refsbäck missionssekreterare