Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Rekordhållare i bibelsvar
Dela

Rekordhållare i bibelsvar

Pastor Ruben Engdahl, 93 år, somnade in i tro och längtan efter sin frälsare Jesus Kristus den 2 maj. Ruben föddes i Norrköping i en adventistfamilj och döptes som 14-åring av pastor J. A. Svensson som haft verksamhet i Norrköping under några år.

Ruben gick på Ekebyholms missionsskola under ett antal år under 1940-talet, bl.a. seminariet, läste in ytterligare teologikurser på Newbold och Tyrifjord. Ruben var evangelist i själ och hjärta, som brann för att vinna människor till tro på Jesus Kristus. Evangelium om Jesus var centralt i Rubens förkunnelse och undervisning. Under 1970-talet blev arkeologiföreläsningar ett populärt sätt att uppmärksamma allmänheten om Bibelns trovärdighet. 1976 studerade därför Ruben Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet och höll många föreläsningar i ämnet genom åren.

Ruben arbetade på många platser i södra Sverige mellan 1949 och 1973, som evangelist och pastor. 1968 flyttade familjen till Göteborg där Ruben började som pastor i församlingen. Under dessa år blev han djupt engagerad i kortvågssändningarna för Adventist World Radio, innan radion blev fri och närradiosändningar från Radio Adventkyrkan kunde sändas i Sverige. Under dessa år började Ruben på det som skulle bli svenskt rekord i närradiosammanhang. Hans radioprogram Bibelfrågan blev mycket populär, där han gav korta bibliska svar på frågor som sänts in från lyssnarna. Dessa program spelade han in ända fram till 2012. Vid närradions 30-årsjubileum i Smyrnakyrkan i Göteborg uppmärksammades bl.a. Ruben för detta. Även Adventist World Radio visade Ruben uppskattning för hans gärning med en plakett.

1973–78 var Ruben riksevangelist i den svenska unionen, innan han tog över som ledare för Bibelbrevskolan Hoppets Röst 1978 fram till pensioneringen 1989. Bibelbrevskolan var placerad i Göteborg under denna tid där också hustrun Ann-Marie arbetade 1971–89. Familjen Engdahl har sedan dess förblivit Göteborg trofast.

Rubens sörjs närmast av hustrun Anne-Marie och barnen Lars, Leif, Elisabeth, Alf och Jan med familjer, övrig släkt och vänner i Göteborgs Adventkyrka.

Begravning hålls den 30 maj, kl 13.30, St Olofs kapell, Kvibergs kyrkogård, Göteborg. För den som önskar ge en minnesgåva tas dessa tacksamt emot av ADRA Sverige.

Rainer Refsbäck