Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Lokalarrangemang

Reformationen: Luther och 500 år senare
Dela

Reformationen: Luther och 500 år senare

Miniserie om reformationen med Bertil Wiklander, teol. dr.

19 okt 2017 - 22 okt 2017

Välkommen till Göteborgs Adventkyrka (Norra Allégatan 6, Järntorget, Göteborg) under 19-22 oktober:

Torsdag 19 oktober kl. 18.00
Vad menas med ”Reformationen?
Vi tar oss från Bibelns kristendom, genom kyrkan som europeisk stormakt och fram till 1500-talets reformation med Luther och hans samtid.
Hur radikalt var deras budskap?
Vad hände sedan med reformationstankarna?

Fredag 20 oktober kl. 18.00
Vilken kristendom vill vi ha?
Står Bibeln och Kristus i centrum?
Vi tar ett exempel från kristna reformrörelser i U.S.A. på 1800-talet som visar på den radikala reformationens fortsättning.

Lördag, 21 oktober Gudstjänst kl. 11.30
Vad menas med att vara ”trogen mot Bibeln”?
Bibeln är en text som kan läsas och förstås, men hur vi ser på Ordet blir ofta avgörande för min tro. Ibland hör vi: ”Läs som det står, gör som det står så får du som det står.” Vilka löften ger Bibeln själv om detta?
Bibelns största löfte.

Lördag 21 oktober kl. 18.00
Den ofullbordade Reformationen
Luthers 95 teser 1517 var början till Bibeln som hållpunkt för den kristna tron. Vi ser på några exempel på tradition och tro som gav kyrkan makt över individens frälsning.
Hur borde en konsekvent reformation se ut?

Söndag, 22 oktober, 18.00
Är kyrkans reformation färdig eller pågår den än?
”Kyrkan måste alltid reformeras” sägs det, men varför är det så?
Vad betyder det för oss om Bibeln är hållpunkten i både lära och liv?
Vad gör vi med den kyrkliga ”traditionen”?
Hur kan Kyrkans uppgift är att vara både aktuell och bibeltrogen.

För mer information: www.goteborg.adventkyrka.se