Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Rapport 3 från GC:s årsmöte #GCAC20
Dela

Rapport 3 från GC:s årsmöte #GCAC20

Missionsföreståndare Bobby Sjölander rapporterar från de första dagarna av #GCAC20 (Generalkonferensens årsmöte 2020). Mötena sker online och samlar alla unionsledare, divisionsledare och generalkonferensens ledare och råd. Rapporten avser måndag 12 oktober till onsdag den 14 oktober.

Idag onsdag har årets Annual Council, som påbörjades förra tisdagen, avslutats. Det är långa dagar med många möten men allt har fungerat på ett bra sätt trots att vi alla deltagit via videokonferens. Beslut har fattats och röstningen har genomförts på ett säkert och konfidentiellt elektroniskt sätt. Det är en ny situation för alla men som sagt, Gud har välsignat och allt har fungerat utan problem.

De senaste dagarnas möten har innehållit fler rapporter och presentationer och jag vill lyfta fram några av dem här. Under måndagens möte så lyftes fram det arbete som görs inom den avdelning som kallas Adventist Mission. Den arbetar med att nå ut till nya människor och folkgrupper med evangelium. Detta arbete har speciella utmaningar nu under coronapandemin som innebär restriktioner på olika sätt men också ekonomiska svårigheter som påverkar arbetet. Mycket av detta arbete finansieras av sabbatskolgåvorna som samlas in varje vecka, men som nu har minskat drastiskt. Det är något som vi alla behöver fundera på. Vi fick också en rapport om det fortsatta arbetet med EndItNow, samfundets projekt som verkar för att stoppa våld i hemmet, i nära relationer. Flera av samfundets avdelningar är med och samarbetar i detta och är något som behöver belysas i alla delar av vår värld och i våra församlingar.

Under tisdagen ägnades det mycket tid åt att se på det arbete som samfundet gör på olika sätt i att bygga relationer och kontakter med ledande personer i samhället och i andra kristna organisationer. Ett viktigt arbete som ger oss möjlighet att vittna om Bibelns sanningar på ett sätt som inte är möjligt om vi isolerar oss från andra. Samfundets arbete med detta och frågor som rör religionsfrihet är ett stort och viktigt arbete. Vill du se lite närmare på vad det arbetet innebär så kan du besöka Adventist Libertys hemsida.

En stor del av onsdagens användes för att se närmare på vår kallelse att förkunna de tre änglarnas budskap. Detta som är en sådan integrerad del av vilka vi är som sjundedagsadventister. Generalkonferensen har tillsatt en särskild arbetsgrupp som tillsammans med andra avdelningar har fått i uppgift att producera material och övergripande planer på hur vi kan fullfölja detta uppdrag i den tid som vi lever i. Detta kommer vi att få höra mer om framöver och det är inspirerande att få vara en del av detta. Det finns redan en hemsida som kallas "Three Cosmic Messages" och som börjat fyllas med inspriation och material som kommer att uppdateras efter hand.

Så vill jag också berätta om att vi har tagit mycket tid för bön under de här dagarna och det har varit stärkande att överlåta allt detta i Guds händer längs vägen. Det är min bön att vi också i Sverige ska kunna arbeta vidare under Guds ledning och i den heliga Andens kraft för att förmedla det eviga evangeliet till de som finns runt omkring oss. Må Gud välsigna oss till detta varje dag.

Bobby Sjölander missionsföreståndare