Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Radisa Antic på Ekebyholm 10-11 september

God undervisning om Kristus som blev människa. Höstens första möjlighet för att ta tid för att fördjupa den personliga relationen med Gud ägde rum på Ekebyholm 10-11 september.

Radisa Antic som ansvarar för Ellen White Forskningscenter i Europa, baserat på Newbold College och som undervisar i teologi på Newbold College, gav oss en grundlig biblisk undervisning om Kristus som blev människa. Med bibeln som grund undervisade broder Antic om synen på Jesus över tid, Jesu gudomlighet, Jesu mänskliga natur och Jesu offer på korset. Broder Antic sa att ”många erkänner att Jesus var en bra man, men bibeln undervisar att Han är mycket mer än en bra människa…”. På samtliga seminarier/presentationer utmanades vi att gå till skriften och tyda vad texten säger om Jesus. En del tvetydiga texter fick bra belysning. Det blev både teologi och uppbyggelse – samtidigt. Tack till Tobias Edlund och Bobby Sjölander som hjälpte till med översättningen och till alla deltagare som gjorde helgen till en välsignelse.

 

Se upp för flera liknande tillfällen som är redan planerade i höst. Passa på att utveckla din egen personliga relation till Gud och ordet. Dessa tillfällen kan också vara bra möjlighet att inbjuda din teologi intresserade vän.

Nästa fördjupningstillfälle är 22-24 oktober i Göteborg. Då får vi besök av Laurence Turner från Newbold College.

 

Daniel Hailemariam
Missionssekreterare


Foto: Benjamin Hailemariam