Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Kalender

Orange vår - 25 februari
Dela

Orange vår - 25 februari

Utsätts jag för våld i nära relation?

tor 25 feb - fre 26 feb

 

Utsätts jag för våld i nära relation?

Vi lever i en värld som är långt ifrån den perfekta världen som Gud en gång skapade. Konflikter finns i alla relationer – och kommer att göra det tills den dagen då han som sitter på tronen torkar alla tårar och säger ”Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller plåga, för det som en gång fanns är borta.” (Uppenbarelseboken 21:4) Ibland är det svårt att avgöra om hårda ord, ovänliga handlingar och annat vi blir sårade av är del av den verklighet vi alla delar i en syndig värld – eller om det är mer än så. Hur vet man om man utsätts för våld i nära relationer?

Våld är mångfacetterat – fysiskt aggressiva handlingar, psykisk misshandel, påtvingat samlag eller andra former av sexuellt tvång, olika former av kontrollerande beteende (t.ex. att isolera en person från familj och vänner, eller att begränsa tillgängligheten till information och hjälp, försättande i ekonomiskt beroende, kontroll över en annan människas sätt att tro eller utöva sin tro, m.m.), och våld har många gånger luddiga gränser. Det finns dock en gemensam nämnare: kärnan i ovan nämnda våldsyttringar är maktutövning.

Speciellt när det kommer till psykiskt våld har vi ofta svårt att se en tydlig gräns. När ett beteende är ett kontinuerligt och systematiskt sätt att utöva makt och kontroll över en annan människa och förminska hennes värde räknas det som våld. Ofta trappas våldet upp och normaliseras – offret blir så van att han/hon inte reagerar längre.

Här kommer några frågor om psykiskt våld som är hämtade ifrån primärvården och kvinnojourer. Testa dig själv:

 • Blir du regelbundet kränkt i ord och/eller handling?
 • Blir du anklagad för saker du inte gjort?
 • Är det alltid du som får skulden för saker som blir fel?
 • Lever du i en ”oförutsägbar” relation – där det som var rätt i går är fel idag, vad du än gör så är det fel?
 • Kontrollerar din partner och har åsikter om vad du skriver på sociala medier eller i sms?
 • Kontrollerar din partner dina relationer till vänner och familj och gör det svårare för dig att hålla kontakten?
 • Hotar din partner att skada dig eller någon som du älskar – en person eller ett djur?
 • Skadar din partner någon som du älskar – en person eller ett djur?
 • Blir dina möbler eller saker som du tycker om sönderslagna, kastade eller förstörda?
 • Gör din partner dig rädd med hotfulla gester eller kommentarer?
 • Gör din partner det svårt för dig i din vardag, till exempel genom att gömma saker som du behöver?
 • Kontrollerar din partner din och hemmets ekonomi eller pressar dig på pengar?
 • Utsätts du för att din partner gör sig rolig på din bekostnad, förlöjligar och hånar dig?

Om något av det ovanstående händer i ditt hem så kan det handla om våld i en nära relation. Ta mod till dig och prata med någon! Ingen ska behöva vara rädd i sitt egna hem! Du är värdefull i Guds ögon och Han är med dig.

Vill du prata med någon anonymt så hittar du hjälp här:

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 (Telefonsamtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen)

Bris: 116 111

Ungarelationer.se

Manscentrum.se

 

Vi värnar om våra barn

Adventistsamfundet vill på alla sätt motverka att det sker övergrepp på barn och unga i samhället men också i våra sammanhang i kyrkan. Under "Orange vår" kommer det finnas berättelser för barnen på HopeChannel - Lyssna - Barn.

Orange vår är en del av Adventistsamfundets EndItNow-kampanj mot våld i nära relationer och ett samarbete mellan Women’s Ministries, ADRA, ungdomsavdelningen och medieavdelningen.

www.adventist.se/orange