Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Nya restriktioner

Sedan den 12 januari gäller nya strängare restriktioner för bl.a. gudstjänster i syfte att häva smittspridningen av den nya omikronvarianten av covid-19. Så här påverkas bl.a. församlingarnas gudstjänster närmaste tiden:

Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya gränser för Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus: Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. (Källa: folkhalsomyndigheten.se) Medverkande (de som har ansvar för att genomföra gudstjänsten) räknas inte med i det begränsade antalet som avser besökare.

Regeringen kommer att göra en omprövning av läget var 14:e dag.

Adventistsamfundets rekommendation är att hålla antalet gudstjänstdeltagare under 50 för att slippa avkräva identitetshandlingar och vaccinationsbevis för besökare. Men det är fortsatt viktigt - med utgångspunkt i de allmänna rekommendationerna - att hålla avstånd, se till att det finns möjlighet att tvätta händer, stanna hemma vid minsta symptom, även vid lägre antal personer än 20.

Även om omikronvarianten inte tycks ge upphov till lika allvarlig sjukdom och orsaka död i samma omfattning som tidigare covid-19-smitta, så är varianten bevisligen betydligt mer smittsam och drabbar även vaccinerade och tidigare smittade. För svaga och äldre så kan sjukdomen fortfarande bli allvarlig. Eftersom så många nu blir smittade så drabbar det viktiga samhällsfunktioner som exempelvis sjukvården så till vida att det blir brist på personal, samtidigt som många läggs in för virussjukdomar - inte bara covid-19 - och kräver vård. Även andra samhällsfunktioner försvagas och därför är det viktigt att smittan fortsatt hålls nere.

Vi behöver som kristna fortsatt visa varandra hänsyn och ta ansvar i samhället genom att tillämpa de bästa beprövade förhållningssätten: stanna hemma vid minsta symptom, håll avstånd, god handhygien och ansvarsfull vaccination.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare