Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Ny föreståndare för Finlands Svenska Adventkyrka
Dela

Ny föreståndare för Finlands Svenska Adventkyrka

Carsten Berglund blir ny föreståndare för Finlands Svenska Adventkyrka.

Under sju års tid har Kenth Stolpe varit föreståndare för det svensktalande arbetet inom Finska unionen. Med värme och tacksamhet minns vi i lokalförsamlingarna och grupperna de oräkneliga besöken med andligt uppbyggande program vi fått av Kenth och hans hustru Annele. Vi riktar ett stort tack till både Kenth och Annele och önskar dem Guds rikaste välsignelse, hälsa och kraft till alla de uppdrag de i framtiden kommer att engagera sig i.

Carsten Berglund är från den 1 september 2017 Finlands Svenska Adventkyrkas nya föreståndare och kommer att handleda de svensktalande medarbetarna samt vara ordförande i FSA:s styrelse. Vi vill säga välkommen tillbaka till Carsten som var FSA:s verksamhetsledare 2005-2010 och önskar honom Guds rika välsignelse.

Finlands Svenska Adventkyrka är en del av den Finska unionen av församlingar och består av de fyra svenska församlingarna i Helsingfors, Kimito, Jakobstad och Vasa samt den svenska unionsförsamlingen. Dessutom samlas grupper i Borgå, Hangö, Kaskö Mariehamn och Åbo. Det svensktalande arbetet omfattar ca 240 medlemmar.

Janne Kütimaa
Adventnytt, Finland

Bild: Kenth överlämnar nycklarna till den nya ledaren i FSA Carsten Berglund