Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

}
Dela

Norsk adventist nekas arbetslöshetsersättning

Den arbetslöse adventisten Øystein Hellberg nekas arbetslöshetsersättning därför att han på grund av sin tro inte vill arbeta på sabbaten och ta vissa arbeten, i t.ex. bryggerier eller slakterier.

Arbeids- och velferdsetaten (NAV), den myndighet i Norge som bl.a. administrerar arbetslöshets- och sjukersättningar, menar i sitt avslag att tro och livssyn inte är rimlig grund till att tacka nej till ett arbete.

Problemet började då Øystein i ansökan om arbetslöshetsersättning kryssade "nej" på frågan om han var villig att ta vilket arbete som helst. Han motiverade skriftligt att det fanns yrken och arbeten han inte kunde ta för sin tros skull och att han även vill vara ledig på lördagar då han firar sabbat.

Øystein preciserar för den norska kristna dagstidningen Vårt land att han avhåller sig från alkohol och det Bibeln kallar orent kött och vill därför inte heller producera något som han menar inte är bra för människan.

Øystein som bor i Melsomvik i Vestfold säger till Vårt land att beskedet kom som ett slag. Nu står han utan någon inkomst de dagar han inte får timvikariat och pengarna från sommarjobbet börjar nu ta slut. Men det finns hopp.

Juridikprofessor Gudrun Holgersen vid Bergens universitet säger till Vårt land att diskrimineringslagarna står över den lagstiftning som reglerar arbetslöshetsförsäkringen där dessa kommer i konflikt med varandra. Hon hänvisar till några liknande rättsfall. Diskriminering på arbetsmarknaden på grund av religion är förbjuden, men kravet är att den enskildes religiösa övertygelse är erkänd av den religion man tillhör, så det är inte upp till varje enskild att hävda vad man har samvetsfrihet till och inte.

Øysteins pastor i Adventkyrkan i Tønsberg, Karl J. Bergland, säger att han sällan ger råd till sina medlemmar om hur de ska fylla i ansökningsblanketterna till myndigheterna. Men skulle han ge ett råd så är det att inte ställa några villkor när man anmäler sig som arbetssökande, utan försöka komma överens med en eventuell arbetsgivare om det skulle uppstå problem när man väl fått arbete.

Øystein själv är villig att gå långt för att tillmötesgå eventuella arbetsgivare. Istället för sabbatstjänstgöring arbetar han gärna både kvällar och söndagar.

Rainer Refsbäck