Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Nordisk pastorsträff i Hindås

Den 27-31 augusti möttes ett drygt hundratal adventistpastorer från alla nordiska länder i Hindås, utanför Göteborg.

Hur kommuniceras evangeliet till människor här i Norden som inte har någon religiös bakgrund eller intresse?

Det var den centrala frågan vid en konferens för de nordiska adventistpastorerna på Hindåsgården. Många pastorer arbetar med församlingar där storleken på församlingen har haft sin storhetstid och där avståndet till kollegorna är långt. Därför är det också bra att samlas över de nordiska gränserna. Mer än 100 pastorer från Island, Finland, Sverige, Norge, Danmark och Sverige träffades i slutet av augusti 2023 för att få ny inspiration, nätverka och utbyta erfarenheter.

Programmet organiserades med deltagande av alla berörda länder, och Bjørn Ottesen från Danmark var koordinator. Daniel Duda, divisionsledare för Adventistsamfundet, inledde konferensen med att fokusera på hur Adventistsamfundets historia har påverkat nutiden, på gott och ont, och vilka utmaningar detta har inneburit för samfundets självförståelse och mission. Med utbildare från flera länder utmanades deltagarna att tänka konstruktivt kring de frågor som alla upplever i ett sekulärt samhälle. Metoder som var acceptabla för 60 år sedan visar sig ofta vara ett hinder för att lösa dagens problem. Att hämta inspiration från hur andra länder eller kollegor hanterar utmaningar kan vara av stort värde, varför många uttryckte värdet av gränsöverskridande sammankomster.

Mötena omgärdades av andlig inspiration med sång och musik, bön och reflektion. Mycket arbete lades ner på att arrangera ett varierat program i det natursköna Hindås, ett gammalt frilufts- och sportområde som i dryga hundra år lockat frisksportande göteborgare. Den inspiration och kunskap som delades är nu upp till den enskilde att omsätta i praktiken i alla de adventistförsamlingar som var representerade av en pastor. Många uttryckte att det inte får dröja för länge innan en återträff arrangeras.

Text grundad på adventist.dk/nyheder/