Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

Dela

Nätverk nekas lokal för HBTQ-föredrag

Nätverket ”Sista tiden” har uppmärksammats i media för föreläsningar om HBTQ där kopplingar gjorts till Adventistsamfundet.

En grupp som i media kallats det ”kristna nätverket ’Sista tiden’ ” har stoppats från att hyra en lokal i Gränna för offentliga föreläsningar under rubriken ”HBTQ – kan man välja?”. Hyresvärden avbröt uthyrningen eftersom man inte ville förknippas med hur innehållet uppfattades. Om detta skriver lokaltidningen Jönköpings-Posten och kristna tidningen Dagen och påpekar att nätverkets företrädare också är sjundedagsadventister. Artiklarna har också genererat spekulationer och diskussioner på tidningarnas sociala medier.

Nätverket ”Sista tiden” har dock ingen relation till Adventistsamfundet eller Adventkyrkan i Gränna där några av nätverkets medlemmar visserligen har sin tillhörighet men under senare tid inte varit aktiva. Adventistsamfundet och församlingen, som varken informerats eller konsulterats, står inte bakom föreläsningarna. Det är oklart vad de menar är syftet med föreläsningarna annat än att man vill ta upp en aktuell fråga som man anser är viktig, att ”homosexuella ska ändra sig”.

– Det är olyckligt att man har tagit initiativ till dessa offentliga föreläsningar och att det kopplas till vår troendegemenskap utan att vi har något inflytande, säger missionsföreståndare Bobby Sjölander. Vi är bekymrade över att syftet tycks vara att provocera i den politiska debatten.

Ämnena för föresläningarna framställs på ett sätt som för tankarna till den senaste tidens politiska opinionsbildning om förbud mot "omvändelseterapi" som kristna själavårdare anklagats i media för bedriva i hemlighet.

Adventistsamfundet står inte bakom det som kallas ”omvändelseterapi” eller uttalanden om att ”homosexuella ska ändra sig”. För närmare information om samfundets inställning i frågan om omvändelseterapi, se uttalandet ”Adventistsamfundets syn på omvändelseterapi”.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare