Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Utrikes

Dela

Mötet mellan bibeltro och mänsklig sexualitet utforskas på ny webbplats

Adventistsamfundets generalkonferens har publicerat en webbsida där man samlar bibelgrundad information om mänsklig sexualitet.

Adventistsamfundets internationella organisation, generalkonferensen, har sett ett ökande behov av att samla bibelbaserad information om sexualitet i en allt mer sexualiserad samtid. I veckan publicerades webbplatsen humansexuality.org för ändamålet. Även om HBTQ-frågorna är det som idag av många uppfattas som allra mest brännande i mötet med traditionell kristen bibeltro, lyfter webbsidan många andra aspekter på mänsklig sexualitet. Och i grunden är syftet att  presentera Guds ursprungliga tanke med en av de vackraste gåvorna till mänskligheten och som är en förutsättning för familjebildning, nya generationer och kärleksfull gemenskap, nämligen: sexualiteten.

Vad är en sund, kärleksfull och trofast sexualitet? Hur ser vi på sexualitet och att leva som singel - en situation som de allra flesta människor någon gång upplever i kortare eller längre perioder i livet? Hur bidrar sexualiteten till upplevelsen av lycka i ett äktenskap?

Sexualiteten i en brusten och självisk värld har givetvis fått många baksidor som gjort Guds gåva till något negativt för många och lett till förvirring kring Guds avsikt och vilja. Vad innebär det att vara beroende av sex eller pornografi och hur kan man bli fri? Hur hanterar vi vår egen eller andras sexuella längtan som inte följer Bibelns ursprungliga plan för äktenskapet mellan man och kvinna? Hur kan vi hjälpa människor som upplever en i Bibelns mening brusten sexualitet att uppleva, ta emot och finna styrka i att Gud älskar dem?

Sidan kommer med all säkerhet att väcka diskussion och det är möjligt att på sidan kontakta arbetsgruppen som generalkonferensens utsett för att arbeta med frågan om mänsklig sexualitet med frågor och synpunkter. Tanken är att sidan ska utvecklas och kontinuerligt möta nya frågeställningar i mötet mellan bibeltro och mänsklig sexualitet.

Rainer Refsbäck missionssekreterare