Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Inrikes

}
Dela

Mediearbetet i framtiden

Under de senaste åren har samfundets mediearbete utvecklats och vi tror att det har blivit till mångas välsignelse.

Samfundsstyrelsen är mån om att denna utveckling fortsätter så att flera får möjligheten att lära känna Bibelns budskap. Vi utvärderar just nu hur arbetet ska planeras och struktureras för den närmaste framtiden.

 

Vi vill komma i kontakt med medlemmar som vill vara med och utveckla arbetet inom media. Du som är kreativ, självgående och produktiv och som har idéer och förslag som kan vara till hjälp i samfundets planering inom media arbetet ombeds kontakta Bobby Sjölander eller Daniel Hailemariam så snart som möjligt. Eventuell anställning kan bli aktuell om samfundsstyrelsen fattar ett sådant beslut.

 

bobby.sjolander@adventist.se Tel: 08-54529774
daniel.hailemariam@adventist.se Tel: 08-54529773