Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Nyheter

Dela

Medarbetardagar på Västeräng

Adventistsamfundets pastorer och bibelarbetare samlades måndag till torsdag för medarbetardagar på ett vårskönt Västeräng.

Eftersom coronarestriktioner rådde i januari då pastorskåren vanligtvis träffas i flera dagar sköts en stor del av medarbetardagarna fram till bättre tider - vilket blev i början av maj. I januari hölls bara en kortare träff digitalt.

Pastor Georg Filippou som i egenskap av ledare för avdelningen Församlingsliv också är ledare för pastorsförbundet planerade innehållet för dessa dagar tillsammans med pastor Karin Wieczorek som är pastorskårens representant i samfundsstyrelsen.

Fokus för dessa dagar blev gruppdiskussioner kring att "sprida Gudsriket" - vad innebär det i praktisk mening att sprida eller förkunna evangelium? Är evangelisation och "att göra lärjungar" samma sak? Vad är fungerande metoder och vilka processer behöver finnas i grunden? Det blev givande diskussioner om vad det innebär att "evangelisera" i en tid där människor saknar grundläggande bibelkunskap och där en ateistisk eller sekulär grundhållning är normen.

Pastorskåren har själva önskat sig fördjupning och diskussioner kring ett antal praktiska områden i församlingslivet och pastorsuppdraget, som exempelvis de heliga handlingar pastorer förrättar i form av dop, smörjelse, vigslar och begravningar. Det blev också gruppdiskussioner kring frågor om multikulturella/etniska församlingar och grupper, "jag" och "familjen" om att balansera arbete och fritid, hur pastorerna tänker kring att flytta i tjänsten och valberedningsarbetet i församlingarna. Tre korta miniföredrag hölls om "singelskap" och kyrkan, varför hälsomission är viktigt och om de olika bibliska folken "hetiter" och "hetiter" (samma stavning avsedd...).

Varje dag inleddes med "Låt Bibeln tala" med någon av våra anställda som lyfte Bibelns ord som talat till dem på ett särskilt sätt. Kvällen avslutades med en andakt och aktiviteter för att lära känna varandra bättre. Allt inramat av lovsång som leddes av Karin Wieczorek och Tobias Edlund.

Det var också mycket luft i programmet för att ge tid till förtroliga samtal, promenader med eller utan bibelord och att vårda Västeräng. En hel del görs så här års för att förbereda Västeräng inför sommarens läger och träffar.

Camilla Christensens goda mat gjorde också måltiderna till en särskild stund av gemenskap och samtal. Det tackar vi alla för.

Rainer Refsbäck, missionssekreterare